×

Lär dig finska!

De flesta av dessa sidor lämpar sig för både yngre och äldre. Vi nämner skilt, om sidan lämpar sig bäst för en viss åldersgrupp.


Yles språkskola

I Yles språkskola kan du lära dig finska med hjälp av textade videon! Det finns videon för alla åldrar. Du kan själv välja vilken nivå språket ska vara på. Textningen i videorna är interaktiv, genom att trycka på ett ord ser du översättningen till ditt eget språk. Yles språkskola finns på många språk, till exempel svenska, engelska, somaliska och arabiska.


Seitsemän veljestä

På finska Undervisnings- och kulturdepartementets sida kan du bekanta dig med Aleksis Kivis roman Sju bröder på finska. På sidan finns olika uppgifter som handlar om romanen och August Ahlqvists kritik. Lämpar sig för högstadieelever, gymnasister och vuxna.


Läsförståelse på olika kunskapsnivåer

Universitetet i Jyväskylä har en sida, där du kan öva på din läsförståelse i finska på olika nivåer. Observera att texten kommer efter frågorna!


LukiMat

LukiMat är ”En nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform för grundläggande läsfärdighet samt för inlärningsberedskap i matematik”. Sidan har utarbetats av Niilo Mäki institutet, universitetet i Jyväskylä, Åbo Akademi samt Unvervisnings- och kulturministeriet i Finland. På sidan hittar du bland annat material och information on spelet Ekapeli, som är ett inlärningsspel man kan spela på datorn och mobila enheter. Spelet tränar på läskunnighetens grunder.


Opi suomea

Opi suomea (lär dig finska) är en podcast och blog på enkelt finska. I delarna diskuteras bland annat rasism, olika fritidsaktiviteter, vardagen och djur. Ett avsnitt är ca 30 minuter.


Finska språkets grunder

På denna sida av Yle lär du dig bokstäver, siffror och olika fraser på finska med hjälp av videon! Du kan även se på korta filmer, där du lär dig mer om Finland och Finlands historia. Sidan är gjord för invandrare i Finland, men andra kan givetvis också ta del av materialet!


Hauska tavata! Opin suomea

På sidan Hauska tavata! Opin suomea (Trevligt att träffas! Jag lär mig finska) finns grundläggande material för att lära sig finska. Språket övas in på ett roligt och förtydligande sätt via vardagliga situationer. Du kan lyssna på podcaster eller ladda ner en arbetsbok på din dator i pdf-from.


MoniNet

MoniNet är en inlärningsmiljö för finska språket. Du kan lära dig siffror, veckodagar, årstider, tidsuttryck och mycket mer med hjälp av videon, ordlistor (olika alternativ, t.ex. finska-engelska) och uppgifter.


infoFinland

På sidan infoFinland hittar du tips om var du kan lära dig finska på olika nivåer på internet. Sidan lämpar sig bäst för vuxna.