×

Material för barn och unga


Finlandsinstitutets resursbiblioteks material

Diktskattjakt

I diktskattjakten får 6-8-åriga barn bekanta sig med dikternas magiska värld genom lek och kreativitet. Verkstaden kan hållas utomhus eller inomhus. Vi rekommenderar att printa ut bilagorna i storlek A3 om det bara är möjligt. Du får tag på materialet genom att kontakta Linda Åkerlund linda.akerlund@finlandsinstitutet.se.

Vi har bokpratsvideon på YouTube!

Finlandsinstitutets resursbibliotek har börjat göra korta bokpratsvideon på YouTube. Största delen av videorna är på finska, men de har alla både finsk och svensk textning. Just nu har vi videon med barn- och ungdomslitteratur, men även bokpratsvideon med vuxenlitteratur är på kommande!

Alla videon med barn- och ungdomsböcker har en åldersrekommendation i beskrivningen. Vi använder oss även av hashtags, så du lätt kan se om boken t.ex. är lättläst eller om den tar upp något specifikt ämne. Du hittar våra bokpratsvideon på Finlandsinstitutets YouTube-kanal, där vi har spellistor med boktips för olika åldrar. Samma bok kan finnas på fler av listorna!

Bilderbokstips

På den här listan (länk) hittar du finskspråkiga böcker som passar barn under 6 år. Det är pekböcker, bilderböcker, facklitteratur och romaner, endera lättlästa böcker som kan läsas som bilderböcker eller böcker som passar till högläsning.

Boktips för barn

På den här listan (länk) hittar du finskspråkiga böcker som passar barn i åldern 6-9 år. Det handlar främst om lättläst litteratur. Vi tipsar skönlitteratur, facklitteratur och serier.

Boktips för ungdomar

På den här listan (länk) hittar du finskspråkiga böcker som passar unga i åldern 9-12 år. Det finns både lättlästa böcker och längre romaner. Du ser lätt vilka böcker som är lättlästa genom att titta på hashtaggen. Vi tipsar skönlitteratur, facklitteratur och serier.

Boktips för unga vuxna

På den här listan (länk) hittar du finskspråkiga böcker som passar unga, som är över 13 år. Det finns både lättlästa böcker och längre romaner. Du ser lätt vilka böcker som är lättlästa genom att titta på hashtaggen. Vi tipsar skönlitteratur, facklitteratur och serier.


Kulturrådets Bokstart finns även på finska!

Bokstart är en nationell satsning Kulturrådet gjort på uppdrag från regeringen. Den vänder sig till föräldrar och vuxna i barns närhet. På hemsidan hittar du information om barns språkutveckling och hur du kan stöda den. Här hittar du också information om att stöda barnets språkutveckling i minoritetsspråket finska! Där finns videon och ett infoblad om barnets språk på finska (länk till infobladet, PDF).


Sidospår

Sidospår är en boktipssida som underhålls av biblioteken.fi. Här hittar du material för barn och unga på svenska (och på finska på sidan Sivupiiri). Tipsen är inte endast av finländska författare, utan det handlar om svenskspråkigt material. På sidan finns även bokbloggar, information om finländska författare, pärmbildssökning och mycket mer!

Sidospår på finska bakom denna länk.

Sidospår på svenska bakom denna länk.


Seinäjoki stadsbiblioteks material som får användas fritt

Seinäjoki stadsbibliotek har ett specialuppdrag i Finland att främja bibliotekstjänster som stöder barns och ungas läsande och läskunnighet. På deras hemsida finns material man fritt får använda, såsom affischer och bokmärken. Nedanstående, samt lite till, finns på adressen https://www.kirjastot.fi/lanu/julkaisut. Observera att sidan är på finska.

För unga: Selkokirjat – kirjoja sinulle! = Lättläst – böcker för dig! (.pdf)

För barn: Selkeät seikkailut! = Klara äventyr! (.pdf)

Fackböcker för barn: Selkeää tietoa! = Klara fakta! (.pdf)

Bokmärken

Ihania & omituisia = Underbara & underliga (.pdf)

Hyypiöitä & kastematoja = Knäppisar och daggmaskar (.pdf)

Selkeä genre = Klara genrer (.pdf)

Tips för att ordna tematiska läsklubbar

Tema: Superhjältar och detektiver på finska (.pdf)

Tema: Superhjältar och detektiver på svenska (.pdf)


Moomin Characters material som får användas fritt

Bakom denna länk hittar du Moomin Characters roliga finskspråkiga uppgifter för alla åldrar, som du kan skriva ut. Det finns korsord, sökord och ordoku.

Moomin Characters pedagogiska material på finska till deras utställning ”Från A till Ö med Mumin”. Till varje bokstav finns en berättelse och diskussionspunkter som även passar mindre barn. Finlandsinstitutets biblioteks åldersrekommendation 3-9 år.

Moomin Characters har gjort ett material, där du kan lyssna på novellen ”Det osynliga barnet” på finska och via pedagogiska frågor diskutera med barnen om att ta andra i beaktande. Det finns frågor för både yngre och lite äldre barn.


Atlantbib (Enkla e-fackböcker som är skrivna och översatta av elever)

Atlantbib är en gratis faktaprotal som innehåller nordiska böcker. Elever har själva skrivit, översatt och läst in böckerna. Böckerna är korta och originalspråket och det översatta språket finns på samma sida.

Länk till Atlantbib.


ISOF – undervisningsmaterial

Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi

Det här är en läsebok som kan användas i modersmålsundervisning i finska på låg- och mellanstadiet. De olika kapitlen fungerar som bas för övningar och diskussioner. På sidan hittar du själva läseboken, en lärarhandledning och ljudfiler (hela boken och de olika kapitlen skilt).

Gottlund Taalainmaalla

I den här boken får du lära dig om den finskspråkiga befolkningens historia i Sverige. Boken baserar sig på folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds dagbok. På sidan hittar du boken på finska och svenska, en lärarhandledning och en karta.

Raja 1809

Materialet beskriver på ett konkret och roligt sätt hur gränsen mellan Sverige och Finland kom till. Bild- och textlappar hjälper eleverna att komma ihåg de viktiga detaljerna. Först berättar läraren historien och sedan ska eleverna återberätta den med hjälp av de stödande texterna och bilderna.


Ordkonstmaterial från Yöstäjä

Yöstäjä, en ordkonstförening från Tammerfors, arrangerar ordkonstverkstäder och -utbildningar samt skapar uppgiftsmaterial till skolor och småbarnspedagogiken. Materialet på Yöstäjäs sidor (länk) får fritt användas. Deras sidor är finskspråkiga.

Ordkonst är ett kreativt, språkligt uttryck, litterär konstuppfostran och gemensam aktivitet i språkets, läsandets och skrivandets värld.


Ordkonstskolan Valves ordkonstidéer som baserar sig på barn- och ungdomsböcker

Uleåborgs barnkulturcentrum gör årligen ordkonstmaterial som baserar sig på litteratur. Uppgifterna ger tips och inspiration till hur man kan hantera böcker och hur egna texter och berättelser växer fram ur dem. Materialets målsättning är att stöda ordkonstuppfostran och det får fritt användas. På Valves sida hittar du en materialbank (länk), som har uppgifter och videon som baserar sig på böcker. Det finns material får barn, unga och vuxna. Sidan och uppgifterna är på finska.


Papunet

Papunet (länk) är en sida som underhålls av Finlands Kehitysvammaliitto (förening för funktionsnedsättningar). Sidan främjar personer med talsvårigheter samt andra som behöver stöd med inlärning, förståelse och kommunikation att vara delaktiga i samhället. På den finskspråkiga sidan hittar du en materialbank, där det finns bland annat en bildbank som stöder kommunikation, ett verktyg där du kan göra böcker online och en ljudbank med olika ljud från omgivningen och ljud från det finska språket. Papunet har också en spelsida, där du hittar många olika spel.