×

Digital läsecirkel för unga

Categories
Program Barn & unga Digitalt

Tid: 19/1, 16/2, 30/3 & 27/4, kl. 18-19:30

Plats: Teams (digital)

Du läser finskspråkiga texter självständigt. Efter läsningen träffas vi digitalt för att diskutera det vi läst. Deltagarna får vara med och välja vad vi ska läsa, så innehållet baserar sig på deltagarnas läskunskap och intresse. Vid behov kan vi även börja träffen med en högläsning av texten. Böckerna lånas och återlämnas gratis i hela Sverige.

Under första träffen presenterar vi oss för varandra och väljer vad vi ska läsa till de andra träffarna. Du får prata både finska och svenska.

Deltagarna får en Teams-länk till träffarna till sin e-post!

Läsecirkeln är för högstadieelever och gymnasister.

Mer information och anmälan: linda.akerlund@finlandsinstitutet.se