×

Digitala finskakurser hösten 2024

Finlandsinstitutet erbjuder digitala kurser i finska för höstterminen 2024. Tervetuloa mukaan! 

Plats: Teams/Zoom. En digital länk skickas till deltagarna innan kursen börjar. 
Kursavgift: Finska 1, Finska 2, Finska 3 och Fortsättningskurs 1 – Suomen mestari 2: 1 600 kr (8 x 75 min/lektion). Repetitionskurser 950 kr (4 x 75 minuter/lektion). Kursavgiften betalas i samband med anmälan. Undervisningsspråk på kurserna är svenska som gradvis byts mot finska.  

Kurserna i block 1 pågår åtta veckor, repetitionskurser i block 2 pågår 4 veckor.  

Kursmaterial: Finska 1, Finska 2 och Finska 3: Suomen mestari 1 (reviderad upplaga) fysisk eller digital lärobok. Fortsättningskurs 1 – Suomen mestari 2, fysisk eller digital lärobok. Böckerna kan beställas från till exempel AdLibris eller https://otava.kauppakv.fi/SV. 

___________________________________________________________________ 

Block 1, vecka 36–44, uppehåll v. 42 

Nybörjarkurs 

Finska 1 
Kursstart: Tisdag 3 september kl. 18–19.15 
Kursbeskrivning: En kurs för dig som inte kan någon finska. Du lär dig hälsningar och artighetsfraser, alfabet och uttalet av vokalerna, nummer och veckodagar, personliga pronomen och verbet vara, verbböjning, vanliga diskussionsfraser, väder, årstider och månader och stadieväxling av k, p och t. Vi använder boken Suomen Mestari 1 (kapitlen 1 och 2) 
Lärare: Kirsimarja Lehtoviita 
Anmäl dig här:https://www.lyyti.in/Finska_1_digital_nyborjarkurs_2064 

Fortsättningskurser 

Finska 2 
Kursstart: Måndag 2 september kl. 19.15–20.30 
Kursbeskrivning: Du lär dig ord om väder, årstider, månader, familjen och släkten, färger samt personlighets – och utseendeord och olika adjektiv. Grammatik: genitiv, t-plural, partitiv (yksi auto – kaksi autoa), verb + partitiv (”Voitko auttaa minua) ”jag har” och ”jag har inte”, ”jag tycker om…”, k-p-t växling + verbtyp 1. Vi använder boken Suomen Mestari 1 (kapitlen 3 och 4). 
Lärare: Miina Vaaramo 
Anmäl dig här:https://www.lyyti.in/Finska_2_digital_kurs_1266 

Finska 3 
Kursstart: Tisdag 3 september kl. 19.15–20.30 
Kursbeskrivning: Du lär dig ord om olika tidpunkter under dagens gång, klockan, boendeord, t.ex. rum och möbler, bostadsannonser, småord (vaan, vain, vaikka, osv), samtal till ett fastighetsbolag. Grammatik: verbtyper 15, verb + verb, verb + partitiv, vart/var/varifrån, pronomen (det här, det där, de här, de där), imperativ (gå!, gå inte!). Vi använder boken Suomen Mestari 1 (kapitlen 5 och 6). 

Lärare: Kirsimarja Lehtoviita 
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_3_digital_kurs_9325 

Fortsättning 1 – Suomen mestari 2 
Kursstart: Måndag 2 september kl. 17.45–19.00 
Kursbeskrivning: Fortsättningskurs för dig som har studerat klart läroboken Suomen mestari 1 eller motsvarande i finska. Du har kännedom om pronomen, de flesta kasusformer, verbtyper 1–5 och verbböjning, imperfekt och postpositioner, ordningstal och datum). Du lär dig ord om resor, kläder, tidsuttryck, hälsa, sjukdomar och kroppsdelar. Grammatik: positiv imperfekt, passiv och objekt. Vi använder boken Suomen Mestari 2 (kapitlen 1 och 2). 
Lärare: Miina Vaaramo 
Anmäl dig här:https://www.lyyti.in/Fortsattning_1__digital_kurs_Suomen_mestari_2_5384 

___________________________________________________________________ 

Specialkurs i finska 

Vårdfinska, 8 x 60 minuter.  
Kursstart: vecka 40, sista kurstillfälle vecka 48, uppehåll vecka 44 
Kursavgift: 2200 kr 
Plattform: Teams/Zoom 
Kursmaterial: Ett digitalt kompendium som ingår i kursavgiften 

Start: Tisdag 1/10 kl. 16.00–17.00 

Kursen riktar sig till dig som jobbar inom vård och omsorg och behöver använda finska för att kommunicera i ditt dagliga arbete. Du har inga förkunskaper i finska eller kan några ord och fraser. Under kursen kommer du lära dig grunder i finska språket, grammatik, fackspråk och nyord med inriktning mot dagliga arbetsuppgifter i verksamheten. Muntliga och skriftliga uppgifter varvas. Du får också tips om hur du själv kan utveckla din finska.  
Lärare: Kirsimarja Lehtoviita 

Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Digital_specialkurs__vardfinska_9598 

___________________________________________________________________ 

Block 2, vecka 46–49 

Repetitionskurser: kasusböjningar eller verb 
4 x 75 minuter 
Kursstart: vecka 46, sista kurstillfälle vecka 49 
Kursavgift: 950 kr 

Repetitionskurs  kasusböjning 
Start: måndag 11/11 kl. 18.00–19.15  

Repetitionskurs om kasusböjning som riktar sig till dem som har avslutat kurserna finska 3, Fortsättning 1 – Suomen mestari 2 eller vill lära sig mer om finska kasusändelser. Digitalt kursmaterial ingår i kursavgiften. 

Lärare: Miina Vaaramo 
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Digital_repetitionskurs__kasusbojning_7218 

Repetitionskurs – verb 

Start: tisdag 12/11 kl. 18.00–19.15 
Repetitionskurs om verb som riktar sig till dem som har avslutat kursen finska 2 och för dem som vill repetera verbböjning. Digitalt kursmaterial ingår i kursavgiften. 

Lärare: Kirsimarja Lehtoviita 
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Digital_repetitionskurs_i_finska__verb_5440 

Mer information: 
Anna Nummi, utbildningsansvarig 
anna.nummi@finlandsinstitutet.se