×

Vårens digitala finskakurser

Finlandsinstitutet erbjuder digitala kurser i finska för svenskspråkiga, både på nybörjar- och fortsättningsnivå, dag- och kvällstid.

De digitala finskakurserna hålls via Google Meet och Google Classroom. En gång i veckan, 8 x 2 lektionstimmar (åtta träffar, 16 lektioner).

Kursavgift är 1 470 kronor. Kursavgiften betalas in på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85–5 före kursstart. 

Kursstart vecka 5 våren 2023:

Kursblock 1: Vecka 5–12

Finska 1: Fredag 3 februari klockan 18.30-20

Kurs i finska för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Du lär dig att presentera dig själv och andra.Du lär dig att förstå och använda vardagliga ord och fraser. Du lär dig att uttala finska. Du lär dig också nummer, hälsningar och veckodagar, samt uttalet av vokalerna, vokalharmoni och verbet vara.

Finska 3: Måndag 30 januari klockan 18.30–20

En kurs för dig som redan har läst styckena 1 och 2 i Suomen mestari 1. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss grunderna i grammatiken.

Ord: Väder, årstider och månader, adjektiv, talspråkfraser, fraser som man använder när man inte förstår. Grammatik: Uttalet av två vokaler, genitiv (Liisan = Liisas), plural (koirat = hundarna), de vanligaste verben samt konsonantvariationen i verbtypen 1 (kapitel 3 i Suomen mestari).

Finska 3: Onsdag 1 februari klockan 19.30–21

En kurs för dig som redan har läst styckena 1 och 2 i Suomen mestari 1. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss grunderna i grammatiken.

Ord: Väder, årstider och månader, adjektiv, talspråkfraser, fraser som man använder när man inte förstår. Grammatik: Uttalet av två vokaler, genitiv (Liisan = Liisas), plural (koirat = hundarna), de vanligaste verben samt konsonantvariationen i verbtypen 1 (kapitel 3 i Suomen mestari).

Finska 5, snabb undervisningstakt: Tisdag 31 januari klockan 19.30–21

På denna kurs sker undervisningen på finska. En kurs för dig som redan har läst styckena 1-4 i Suomen mestari 1. Målet med kursen är att fördjupa dina kunskaper i det finska språkets grunder samt lära sig förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och fördjupar oss i grunderna i grammatiken.

Ord: Klockan och tid, talspråkfraser, beskrivning av ens dagliga rutiner. Grammatik: Verbtyper 1-5, verb + verb (Voitko auttaa minua? = Kan du hjälpa mig?), verb + partitiv (Opiskelen suomea = Jag studerar finska), kapitel 5 i Suomen mestari.

Finska 5, normal undervisningstakt: Torsdag 2 februari 19.30–21

En kurs för dig som redan har läst styckena 1-4 i Suomen mestari 1. Målet med kursen är att fördjupa dina kunskaper i det finska språkets grunder samt lära sig förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och fördjupar oss i grunderna i grammatiken.

Ord: Klockan och tid, talspråkfraser, beskrivning av ens dagliga rutiner. Grammatik: Verbtyper 1-5, verb + verb (Voitko auttaa minua? = Kan du hjälpa mig?), verb + partitiv (Opiskelen suomea = Jag studerar finska), kapitel 5 i Suomen mestari.

Finska 5, långsammare undervisningstakt: Fredag 3 februari klockan 9–10.30

En kurs för dig som redan har läst styckena 1-4 i Suomen mestari 1. Målet med kursen är att fördjupa dina kunskaper i det finska språkets grunder samt lära sig förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och fördjupar oss i grunderna i grammatiken.

Ord: Klockan och tid, talspråkfraser, beskrivning av ens dagliga rutiner. Grammatik: Verbtyper 1-5, verb + verb (Voitko auttaa minua? = Kan du hjälpa mig?), verb + partitiv (Opiskelen suomea = Jag studerar finska), kapitel 5 i Suomen mestari.


Kursblock 2: Vecka 16–23

Finska 2: Tisdag 18 april klockan 9–10.30

En fortsättning på Finska 1, passar för dig som läst kapitel 1 Suomen mestari/har motsvarande grundkunskaper.

Finska 2: Fredag 21 april klockan 18.30–21

En fortsättning på Finska 1, passar för dig som läst kapitel 1 Suomen mestari/har motsvarande grundkunskaper.

Finska 4: Måndag 17 april klockan 18.30–20

En fortsättning på Finska 3, passar för dig som läst kapitel 3 i Suomen mestari/har motsvarande grundkunskaper.

Finska 4: Onsdag 19 april klockan 19.30–21

En fortsättning på Finska 3, passar för dig som läst kapitel 3 i Suomen mestari/har motsvarande grundkunskaper.

Finska 6, snabb undervisningstakt: Tisdag 18 april klockan 19.30–21

På denna kurs sker undervisningen på finska och kursen passar därför dig som redan kan rätt mycket finska. Innehållet motsvarar kapitel 6 i Suomen mestari.

Finska 6, normal undervisningstakt: Torsdag 20 april klockan 19.30–21

På denna kurs går man igenom kapitel 6 i Suomen mestari, och kursinnehållet passar dig som pratar och förstår rätt mycket finska. Undervisningstakten är normal.

Finska 6, långsammare undervisningstakt: Fredag 21 april klockan 9–10.30

På denna kurs går man igenom kapitel 6 i Suomen mestari, och kursinnehållet passar dig som pratar och förstår rätt mycket finska. Undervisningstakten är lite långsammare jämfört med övriga Finska 6-kurser.

Finska 2: Fredag 21 april klockan 18.30–20

En fortsättning på Finska 1, passar för dig som läst kapitel 1 Suomen mestari/har motsvarande grundkunskaper. 

Kursledare: Maiju Ollilainen

Kursmaterial: Suomen Mestari 1 (gärna den digitala versionen). Boken går att beställa via Ad Libris.

Anmälningar och frågor:
Linda Granback
linda.granback@finlandsinstitutet.se