×

Vårens digitala finskakurser

De digitala finskakurserna hålls via Google Meet och Google Classroom. En gång i veckan, 8 x 2 lektionstimmar (åtta träffar, 16 lektioner).

Kursavgiften är 1 470 kronor. Kursavgiften betalas in på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85–5 före kursstart.

Kursblock 2: Vecka 16-23

Finska 2: Tisdag 18 april klockan 9–10.30

Kursen motsvarar kapitel 2 i Suomen mestari 1.
Vad lär du dig på kursen?

 • Småord (ja, mutta, koska, nyt, sitten, osv)
 • Länder, nationaliteter, språk
 • K-p-t-växling (Turku – Turussa, Helsinki – Helsingissä)
 • Verbböjning
 • Positiva och negativa satser
 • Frågeord och frågor
 • Nummer i talspråk
 • Talspråksord
 • Uttal av konsonanter

Vad kan du göra efter den här kursen?

 • Du kan ställa enkla frågor och svara på frågorna.

Finska 2: Fredag 21 april klockan 18.30–20

Kursen motsvarar kapitel 2 i Suomen mestari 1.
Vad lär du dig på kursen?

 • Småord (ja, mutta, koska, nyt, sitten, osv)
 • Länder, nationaliteter, språk
 • K-p-t-växling (Turku – Turussa, Helsinki – Helsingissä)
 • Verbböjning
 • Positiva och negativa satser
 • Frågeord och frågor
 • Nummer i talspråk
 • Talspråksord
 • Uttal av konsonanter

Vad kan du göra efter den här kursen?

 • Du kan ställa enkla frågor och svara på frågorna.

Finska 4: Måndag 17 april klockan 18.30–20

Kursen motsvarar kapitel 4 i Suomen mestari 1.
Vad lär du dig på kursen?

 • Personlighets – och utseendeord
 • Färger
 • Ord om familjen och släkten
 • ”Jag har” och ”jag har inte”
 • Nummer + partitiv (yksi auto – kaksi autoa)
 • Verb + partitiv (”Voitko auttaa minua?”)
 • ”Jag tycker om…”
 • Kläder
 • Klädaffärsfraser

Vad kan du göra efter den här kursen?

 • Du kan berätta om din familj och släkt.
 • Du kan beskriva utseendet.
 • Du kan prata om kläder.

Finska 4: Onsdag 19 april klockan 19.30–21

Kursen motsvarar kapitel 4 i Suomen mestari 1.
Vad lär du dig på kursen?

 • Personlighets – och utseendeord
 • Färger
 • Ord om familjen och släkten
 • ”Jag har” och ”jag har inte”
 • Nummer + partitiv (yksi auto – kaksi autoa)
 • Verb + partitiv (”Voitko auttaa minua?”)
 • ”Jag tycker om…”
 • Kläder
 • Klädaffärsfraser

Vad kan du göra efter den här kursen?

 • Du kan berätta om din familj och släkt.
 • Du kan beskriva utseendet.
 • Du kan prata om kläder.

Finska 6, snabb undervisningstakt: Tisdag 18 april klockan 19.30–21

På denna kurs sker undervisningen på finska och kursen passar därför dig som redan kan rätt mycket finska. Innehållet motsvarar kapitel 6 i Suomen mestari.

Vad lär du dig på kursen?

 • Småord (vaan, vain, vaikka, osv)
 • Bostadsannonser
 • Boendeord, t.ex. rum och möbler
 • Vart? Var? Varifrån?
 • Pronomen: det här, det där, de här, de där
 • Imperativ: Gå! Gå inte!
 • Samtal till ett fastighetsbolag

Vad kan du göra efter den här kursen?

 • Du kan prata om ditt boende.

Finska 6, normal undervisningstakt: Torsdag 20 april klockan 19.30–21

Kursen motsvarar kapitel 6 i Suomen mestari 1.

Vad lär du dig på kursen?

 • Småord (vaan, vain, vaikka, osv)
 • Bostadsannonser
 • Boendeord, t.ex. rum och möbler
 • Vart? Var? Varifrån?
 • Pronomen: det här, det där, de här, de där
 • Imperativ: Gå! Gå inte!
 • Samtal till ett fastighetsbolag

Vad kan du göra efter den här kursen?

 • Du kan prata om ditt boende.

Finska 6, långsammare undervisningstakt: Fredag 21 april klockan 9–10.30

Kursen motsvarar kapitel 6 i Suomen mestari 1.

Vad lär du dig på kursen?

 • Småord (vaan, vain, vaikka, osv)
 • Bostadsannonser
 • Boendeord, t.ex. rum och möbler
 • Vart? Var? Varifrån?
 • Pronomen: det här, det där, de här, de där
 • Imperativ: Gå! Gå inte!
 • Samtal till ett fastighetsbolag

Vad kan du göra efter den här kursen?

 • Du kan prata om ditt boende.

Kursledare: Maiju Ollilainen

Kursmaterial: Suomen Mestari 1 (gärna den digitala versionen). Boken går att beställa via Ad Libris.

Anmälningar och frågor:
Linda Granback
linda.granback@finlandsinstitutet.se