×

Fysiska kvällskurser i finska

Språkkurserna i finska arrangeras på plats på institutet våren 2023.

En gång i veckan, 12×2 lektionstimmar (tolv träffar, 24 lektionstimmar).
Kursavgift 2 200 kr, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften betalas via anmälningslänk före kursstart.

Kursstart vecka 6 våren 2023:

Nybörjarkurs F1 – Tisdag 7/2 kl. 17:30. Kursledare Anna Nummi.
Kurs i finska för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss grunderna i grammatiken.

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Nyborjarkurs_Finska_F1

Fortsättningskurs F2 – Onsdag 8/2 kl. 18:00. Kursledare Hannele Sarviaho.
En kurs för dig som kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och kan själv svara på liknande frågor. Du kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa dig.

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F2

Fortsättningskurs F3 – Måndag 6/2 kl. 19:30. Kursledare Hannele Sarviaho.
En kurs för dig som kan förstå enkla fraser och de vanligaste orden som har att göra med vardagliga ämnen och aktiviteter. Du kan kommunicera i enkla sammanhang som att hälsa och presentera dig samt prata om dagsaktuella händelser.  Du kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva din familj och andra människor, hur du lever och bor, ditt jobb/hobbyer.

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F3

Fortsättningskurs F4 – Måndag 6/2 kl 17:45. Kursledare Hannele Sarviaho.
En kurs för dig som förstår huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet kan möta i arbetet, skolan och på fritiden. Du kan hantera de flesta situationer som kan uppstå där finska talas. Du kan oförberedd ge dig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t.ex. familjen, arbete, resor). Du kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, dina drömmar, åsikter och önskemål.

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F4

Konversationskurs F5 – Tisdag 7/2 kl 19:15. Kursledare Anna Nummi.
En kurs för dig som redan läst flera terminer finska och som nu vill komma igång och våga prata.  Kanske har du finska som modersmål men ingen att prata finska med? Har du pratat mycket finska förr i tiden? Känner du att du pratar för lite finska och kanske börjar tappa ord? I den här kursen samtalar vi om aktuella händelser och hjälper varandra att utvecklas i språket.

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Konversationskurs_Finska_F5

Kursmaterial

F1, F2, F3, F4: Pesonen-Vehkanen: Finskan. Lättare än du tror.
F5: Bestäms vid kursstarten.