×

Fysiska kvällskurser i finska

Språkkurserna i finska arrangeras på plats på institutet hösten 2022.

Kursstart vecka 37 (12/9 och 13/9) på hösten 2022:

Mån 17.45 Fortsättningskurs, termin 10–12
Mån 19.30 Fortsättningskurs, termin 5
Tis 17.45 Fortsättningskurs, termin 2–3
Tis 19.30 Nybörjarkurs, termin 1

En gång i veckan, 12×2 lektionstimmar (tolv träffar, 24 lektionstimmar).

Kursavgift 2 000 kr, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften ska betalas på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85–5 före kursstart.

Anmälan och frågor

Hannele Sarviaho (lärare)
sarviahohannele@gmail.com

Kursmaterial

Som kursmaterial används, beroende på kurs, ”Finskan – lättare än du tror”, Pesonen – Vehkanen eller ”Suomen mestari 1 (eller2), Suomen kielen oppikirja aikuisille”, Sonja Gehring och Sanni Heinzman. De kan beställas på www.adlibris.se.