×

Sininen talous ja merten ekosysteemi – Webinaari 26.8.2021

Categories
Digitaalinen Ohjelma Yhteiskunta

In English below

Vihreä talous on käsitteenä varmasti monelle tuttu, mutta entä sininen talous? Sininen talous käsittää meren hyödyntämiseen perustuvia elinkeinoaloja. Näihin aloihin lukeutuvat muun Suomelle ja Ruotsille tärkeimpiin elinkeinoaloihin kuuluvat turismi, kalastus ja logistiikka. Nämä elinkeinot ovat kuitenkin pitkällä tähtäimellä riippuvaisia siitä, että meren ekosysteemi voi hyvin. Tämän vuoksi on tärkeätä minimoida alojen negatiivinen vaikutus merten ekosysteemiin. Mutta miten tämä käytännössä tapahtuu? 

Itämeren suojelu on kaikkien Itämerta ympäröivien maiden yhteinen asia, mukaan lukien Suomen ja Ruotsin. Selkämeren, Perämeren ja Ahvenanmeren kohdalla on muun muassa keskeistä ehkäistä ravinteiden valumista mereen valuma-alueilta. Energiakeskustelu on vuorostaan lisännyt yhä enemmän toiveikkuutta merten käyttömahdollisuuksista tuulienergian tuotannossa. Onko tämä pitkäaikainen ratkaisu? Miten tämä näyttäytyy EU:ssa? Muun muassa näitä ja monia muita ajankohtaisia kysymyksiä sinisen talouden ympärillä tullaan käsittelemään tässä webinaarissa. 

Webinaarissa Maria Wetterstrand, ympäristöpuolueen aikaisempi edustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Miltton Europe:lle, haastattelee professori Kari Hyytiäistä HELSUS-osastolta, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutista.

Blue Economy and Marine Ecosystem – Webinar 26.8.2021

You surely have heard a lot about green economy, but how about a blue one? Blue economy involves industries that in some way use the sea. Among those are tourism, fishing, and transport – some of the most important for both Sweden and Finland. In the long run, these industries are dependent on the sea’s wellbeing. Therefore, it is also in their best interest to minimise the negative impact. How could that be achieved?

To protect the Baltic Sea is a common duty for all the surrounding countries, Sweden and Finland included. For instance, regarding the Gulf of Bothnia it is central to minimise nutrition waste in runoff areas. In its turn, the energy debate puts increasingly more faith in offshore wind powerplants. Is it a long-term solution? And how does it look like in EU? These and many other highly relevant questions are considered in our webinar that is available on the Finland Institute’s YouTube channel.

Previously Miljöpartiet’s (Green Party of Sweden) spokesperson and current CEO of Miltton Europe, Maria Wetterstrand interviews professor Kari Hyytiäinen of HELSUS, sustainability studies unit at the University of Helsinki.

När: Östersjödagen, torsdag den 26 augusti, premiär kl. 12.00 (längd 35 min).

OBS! Webbinariet är på engelska.