×

Vad är Finlandsinstitutet?

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet och vi strävar till konkreta möten mellan svenskt och finländskt kultur- och samhällsliv. Vi visar finsk film på över 50 orter i Sverige. Sverigefinnarna, som är en av landets officiella nationella minoriteter, erbjuds kulturupplevelser på finska i form av bland annat barn- och vuxenteater.

Finlandsinstitutet i Stockholm är ett av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut runt om i världen.

Finlandsinstitutet på Instagram

Seminarierna finansieras av

Ekon. dr Peter Wallenbergs
Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Våra samarbetspartners