×

Utbildning

Språkkurser i finska

Finskan är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och ett officiellt språk inom EU. Finlands två officiella språk är finska och svenska. Finlandsinstitutet erbjuder nybörjarkurser i finska för svenskspråkiga vuxenstuderande på kvällstid. Kurser finns på olika nivåer. Läs mer

Övrig utbildningsverksamhet

Finlandsinstitutets utbildningsverksamhet har tre huvudområden: att göra det finska utbildningssystemet känt i Sverige, att initiera och stödja bilateralt samarbete inom utbildningen samt verka bland och för den sverigefinska nationella minoriteten. Vi arrangerar även skräddarsydda kurser för olika yrkesgrupper och behov. Läs mer