×

Seminarier och skärddarsydda språkkurser

Finlandsdinstitutets utbildningsverksamhet har tre huvudområden: att göra det finska utbildningssystemet känt i Sverige, att initiera och stödja bilateralt samarbete inom utbildningen samt verka bland och för den sverigefinska nationella minoriteten.

Exempel på verksamhet på dessa områden:

  • Seminarier och info-möten om bland annat språk- och minoritetsfrågor eller utbildningssystem i Finland respektive Sverige
  • Kulturförmedling för svenska och finska personer och grupper som vill göra studiebesök i respektive land
  • Samarbete med sverigefinska skolor, förskolor och organisationer med språk- och kulturfrågor

Vi arrangerar även skräddarsydda kurser för olika yrkesgrupper och behov, både på institutet och i kommunerna. Till exempel vårdfinska för svenskspråkig vårdpersonal och personal inom äldreomsorg, fortbildning för förskolepersonal samt finska i tal och/eller skrift för vårdpersonal, pedagoger, tjänstemän osv. 

Gällande skräddarsydda kurser behöver vi en framförhållning på ca 3–6 månader och tydliga ramar för kursen från beställarens sida. Detta påskyndar och underlättar institutets planeringsarbete samt ger bättre förutsättningar för lyckat slutresultat. För att kunna skräddarsy en utbildning efter era behov behöver vi få svar på följande frågor:

  • Fortbildningsbehov: målsättning och syfte?
  • Kursinnehåll: intresse- och fokusområden på kursen?
  • Kursform: ska kursen vara fysisk, digital eller en s.k. hybridkurs?
  • Kursens tidpunkt och längd?
  • Ungefärligt antal deltagare på kursen? 


Ytterligare information

Anna Nummi, utbildningsansvarig
anna.nummi@finlandsinstitutet.se

Länkar:
Finlands undervisnings- och kulturministerium
Utbildningsstyrelsen i Finland
Språkcentrum och språkvård för finska (Isof)