×

Övrig utbildning

Finlandsdinstitutets utbildningsverksamhet har tre huvudområden: att göra det finska utbildningssystemet känt i Sverige, att initiera och stödja bilateralt samarbete inom utbildningen samt verka bland och för den sverigefinska nationella minoriteten.

Exempel på verksamhet på dessa områden:

  • Seminarier och info-möten om bland annat språk- och minoritetsfrågor eller utbildningssystem i Finland respektive Sverige
  • Kontaktförmedling för svenska och finska personer och grupper som vill göra studiebesök i respektive land
  • Samarbete med sverigefinska skolor, förskolor och organisationer med språk- och kulturfrågor
  • Fortbildning för sverigefinska pedagoger

Vi arrangerar även skräddarsydda kurser för olika yrkesgrupper och behov, både på institutet och i kommunerna: vårdfinska för svenskspråkig vårdpersonal, finska i tal och/eller skrift för sociologer, vårdpersonal, pedagoger, tjänstemän, personal inom psykiatri osv.

Länkar
Finlands undervisnings- och kulturministerium
Utbildningsstyrelsen i Finland
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete