×

Om institutet

I Finland är man med rätta stolt över sitt nätverk av kultur- och vetenskapsinstitut: 17 institut i tre världsdelar sprider samtida finländsk kultur, främjar kultur- och forskningsutbytet mellan Finland och andra nationer och väcker både den breda publikens och forskningsvärldens intresse för finländsk samtidsdebatt, historia, politik och ekonomi.

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet. Vi strävar till konkreta möten mellan svenskt och finländskt kultur- och samhällsliv. Vi informerar även om andra aktörers Finlandsrelaterade kultursatsningar i Sverige när vi är samarbetspartners. Vi visar Ny Finsk Film på över 70 orter i Sverige. Sverigefinnarna, som är en av landets officiella nationella minoriteter, erbjuds bland annat barn- och vuxenteater på finska. Finlands alla kultur- och vetenskapsinstitut är listade på www.instituutit.fi.