×

Styrelseledamöter

Styrelsens sammansättning 2024

Astrid Thors, ordförande
Saara Ludvigsen, vice ordförande

Sverigefinska Riksförbundet
Ordinarie: Saara Ludvigsen
Suppleant: Pirkko Karjalainen

Finska Föreningen i Stockholm
Ordinarie: Peter Sidlund Ponkala
Suppleant: Anita Rundgren

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
Ordinarie: Jack Stenberg
Suppleant: Carita Haaksi

Kulturfonden för Sverige och Finland
Ordinarie: Ellen Wettmark
Suppleant: Jarmo Lainio

Ordinarie: Astrid Thors
Suppleant: Satumari Hagelberg

Övrig sakkunskap
Mikael Brännvall
Mika Metso
Ilona Riipinen
Lennart Rohdin
Janne Virkkunen

Direktör Wivan Nygård-Fagerudd
Milka Jafri, personalens representant

Revisor
Deskjockeys
Hanna Rexhammar 070-601 62 00