×

Styrelseledamöter

Styrelsens sammansättning 2024

Astrid Thors, ordförande
Saara Ludvigsen, vice ordförande

Sverigefinska Riksförbundet
Ordinarie: Saara Ludvigsen, Vendelsö. 076-0000 068
Suppleant: Pirkko Karjalainen, Skövde. 0500-43 80 23, 070-738 4297

Finska Föreningen i Stockholm
Ordinarie: Peter Sidlund Ponkala, Stockholm. 070-453 57 77
Suppleant: Paula Ehrnebo, Nacka. 070-755 40 32

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
Ordinarie: Jack Stenberg, Handen. 070-717 44 85
Suppleant: Carita Haaksi, Brandbergen. 070-710 84 17  

Kulturfonden för Sverige och Finland 1
Ordinarie: Ellen Wettmark, Stockholm. 070-73 49 667.
Suppleant: Jarmo Lainio, Bromma. 070-7347792

Kulturfonden för Sverige och Finland 2
Ordinarie: Astrid Thors, Finland. +358 50 5252557
Suppleant: Satumari Hagelberg, Esbo, Finland. +358-50-305 0854

Övrig sakkunskap

Mikael Brännvall
Mika Metso Järfälla. 070-721 9941
Ilona Riipinen
Lennart Rohdin, Ljusdal. 070-595 98 56
Janne Virkkunen, Helsingfors, Finland. +358-400-20148

Direktör Wivan Nygård-Fagerudd 072-146 3265
Milka Jafri, personalens representant 08-545 212 15, 076-251 2030 

Revisor
Deskjockeys
Hanna Rexhammar 070-601 62 00