×

Styrelseledamöter


Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige

Styrelsens sammansättning 2021-02–01

Kari Heinistö, ordförande
Mika Metso, vice ordförande


Sverigefinska Riksförbundet

Ordinarie: Saara Ludvigsen VENDELSÖ. 076-0000 068
Suppleant: Pirkko Karjalainen SKÖVDE. 0500-43 80 23, 070-738 4297

Finska Föreningen i Stockholm
Ordinarie: Peter Sidlund Ponkala Stockholm. 070-453 57 77
Suppleant: Paula Ehrnebo Stockholm. 070-755 40 32

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
Ordinarie: Inger Nyblom Hermansson FAGERSTA . 070-533 55 96
Suppleant: Jack Stenberg HANDEN. 08-50012945

Kulturfonden för Sverige och Finland 1
Ordinarie: Kari Heinistö, ordf., HELSINGFORS, FINLAND. +358-400-530 820
Suppleant: Jarmo Lainio, BROMMA. 070-7347792

Kulturfonden för Sverige och Finland 2
Ordinarie: Tytti Isohookana-Asunmaa KELLO, FINLAND.
+358-50-401 79 56
Suppleant: Satumari Hagelberg , HELSINGFORS. +358-50-305 0854

Övrig sakkunskap

Birgitta Englin, STOCKHOLM. 070-6371370
Mika Metso, JÄRFÄLLA. 070-721 9941
Lennart Rohdin, LJUSDAL. 070-595 98 56
Tuula Teeri, TÄBY. 072-0796620
Janne Virkkunen, HELSINGFORS, FINLAND. +358-400-20148

Dir. Anders Eriksson 08-545 212 01, 0721-552 888
Auli Sydfors, personalens representant 08-545 212 02, 073-679 12 02
Irma Aalto, adjungerad ledamot 08-545 212 06, 076-716 12 06

Revisorer
Hanna Rexhammar 070-601 62 00