×

Stiftelsen

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige har till syfte att sprida kännedom om Finlands kultur- och samhällsliv i Sverige, att främja den sverigefinländska kulturen samt den kulturella växelverkan mellan Finland och Sverige. 

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av åtta till tio ledamöter från Finland och Sverige. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelseledamöterna representerar Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Finska föreningen i Stockholm, Kulturfonden för Sverige och Finland, Sverigefinska Riksförbundet. Därtill utses tre till fem sakkuniga som representanter för kulturlivet och övrig sakkunskap inom stiftelsens verksamhetsområden.

Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2021.pdf

Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2020.pdf

Verksamhetsberättelse – Årsredovisning 2019.pdf