×

Sverige har alltid lockat finländare. I tusental har finländare i alla tider utvandrat till landet i väster. Många på grund av jobb, andra på grund av studier eller kärlek. En stor del av dessa är finlandssvenskar. Hösten 2021 startade Finlandsinstitutet projektet Tur-Retur, som har som mål att med olika metoder underlätta för en flytt tillbaka till Finland, t.ex. genom språkkurser och näringslivsevenemang. Läs mer om projektet här.

Tidigare evenemang