×

Moikka! Nu startar vi digitala finskakurser

Categories
Digitalt Program Tur-Retur

Från och med våren 2022 erbjuder Finlandsinstitutet digitala kurser i finska för svenskspråkiga, både på nybörjar- och fortsättningsnivå, dag- och kvällstid.

Kursstart är vecka 12. Kurserna hålls en gång i veckan i 12 veckor. En lektion är 90 minuter inkl paus.

1. Kvällskurs, nybörjarkurs (fullbokad, väntelista gäller)

Kursstart torsdagen den 24 mars. Kursen hålls torsdagar klockan 19-20.30.

2. Dagskurs, nybörjarkurs (fullbokad, väntelista gäller)

Kursstart fredagen den 25 mars. Kursen hålls fredagar klockan 10-11.30.

3. Dagskurs, fortsättningskurs (helg)

Kursstart lördagen den 9 april. Kursen hålls lördagar kl. 9.30-11.00.

4. Dagskurs, nybörjarkurs (helg)

Kursstart lördagen den 9 april. Kursen hålls lördagar kl. 12-13.30.


Plattform:

Google Meet och Google Classroom

Kursavgift:

2000 kronor, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften ska betalas på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85-5 före kursstart.

Kursmaterial:

Nybörjarkurserna: ”Suomen mestari 1” (Sonja Gehring och Sanni Heinzman/reviderad upplaga). Fortsättningskursen: ”Suomen mestari 2” (Gehring/Heinzman). Böckerna kan beställas på ww.adlibris.se

Lärare är Maiju Ollilainen, som i över 13 år har undervisat finska för bland annat företag, yrkesskolor och yrkeshögskolor samt vid folkhögskolor och medborgarinstitut.

Anmälan och frågor:

Läraren Maiju Ollilainen
info@ihanasuomi.com

Linda Granback
070-7289732
linda.granback@finlandsinstitutet.se