×

Höstens fysiska finskakurser 2023

Categories
Utbildning Program Tur-Retur

kurser både på nybörjar- och mer avancerad nivå. Flera Vi samlas på institutets lokaler vid Snickarbacken 2 i Stockholm.

Lokal: Björken, Finladsinstitutet, Snickarbacken 2.
Kursavgift: 2 400 kr, 12 tillfällen, 2×45 minuter. Anmälan är bindande och kursavgiften betalas i samband med anmälan före kursstart. 
Kursstart: Vecka 37-38

Kurser som erbjuds:
• Nybörjarkurs F1
• Fortsättningskurs F2
• Fortsättningskurs F3
• Fortsättningskurs F4
• Fortsättningskurs F5

Obs! Kurserna kan komma att ställas in eller slås ihop med en annan nivå om vi inte får tillräckligt med deltagare.

Nybörjarkurs i finska F1 – tisdagar 18.00. Kursledare Hannele Sarviaho.
OBS! Kursstart v. 38

Kurs i finska för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss grunderna i grammatiken.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari PesonenMarjut Vehkanen

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Nyborjarkurs_Finska_F1_1972


Nybörjarkurs i finska F1 – onsdagar 17.45. Kursledare Jarmo Kukka.

Kurs i finska för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss grunderna i grammatiken.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020. Författare: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Nyborjarkurs_F1


Fortsättningskurs i finska F2 – onsdagar kl. 19.30. Kursledare Jarmo Kukka.

En kurs för dig som kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och kan själv svara på liknande frågor. Du kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa dig.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020, Författare: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann eller Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016, Författare: Sari Pesonen, Marjut Vehkanen, bestämms tillsammans med kursdeltagare och kursledare i början av kursstart.

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_F2


Fortsättningskurs i finska F3 – måndagar kl. 19.30. Kursledare Hannele Sarviaho.

En kurs för dig som kan förstå enkla fraser och de vanligaste orden som har att göra med vardagliga ämnen och aktiviteter. Du kan kommunicera i enkla sammanhang som att hälsa och presentera dig samt prata om dagsaktuella händelser.  Du kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva din familj och andra människor, hur du lever och bor, ditt jobb/hobbyer.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari Pesonen, Marjut Vehkanen
Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_F3


Fortsättningskurs i finska F4 – måndagar kl. 19.30. Kursledare Hannele Sarviaho.

En kurs för dig som förstår huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet kan möta i arbetet, skolan och på fritiden. Du kan hantera de flesta situationer som kan uppstå där finska talas. Du kan oförberedd ge dig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t.ex. familjen, arbete, resor). Du kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, dina drömmar, åsikter och önskemål.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari Pesonen, Marjut Vehkanen
Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_F4


Fortsättningskurs i finska F5 måndagar 17.45. Kursledare Hannele Sarviaho.

Vi övar på färdigheter som du uppnått på nivån F4 samt fokuserar mer på muntliga övningar och diskussioner. En kurs för dig som förstår huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet kan möta i arbetet, skolan och på fritiden. Du kan hantera de flesta situationer som kan uppstå där finska talas. Du kan oförberedd ge dig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t.ex. familjen, arbete, resor). Du kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, dina drömmar, åsikter och önskemål.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari Pesonen, Marjut Vehkanen
Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_F5

Frågor

Anna Nummi
anna.nummi@finlandsinstitutet.se