×

Tur-Retur

Categories
Uncategorized

Sverige har alltid lockat finländare. I tusental har finländare i alla tider utvandrat till landet i väster. Många på grund av jobb, andra på grund av studier eller kärlek. Ibland är det karriärmöjligheterna som lockar, ibland helt enkelt längtan att få uppleva något nytt. Största delen av de som flyttar är finlandssvenskar.

Under de senaste 20 åren har ca 20 000 finlandssvenskar flyttat till Sverige (enligt tankesmedjan Magmas rapporter från 2016 och 2019) och det är endast en liten del som återvänder. Detta leder till brist på kompetent, svenskspråkig arbetskraft i Finland.

Hösten 2021 startade Finlandsinstitutet ett projekt som har som mål att försöka vända på flyttvågen, och med olika metoder underlätta för en flytt tillbaka till Finland.

Detta görs genom att:

1) Öka kontakterna mellan finlandssvenskar och svenskar boende i Sverige och det finländska arbetslivet genom näringslivsevenemang.

2) Ordna kurser i finska på olika nivåer, för dem som vill förbättra sin finska för att klara sig på arbetsmarknaden i Finland. Läs mera om kurserna här.

3) Öka antalet rikssvenska studerande vid finlandssvenska högskolor.

Projektet kommer också att lyfta fram distansarbete och tvåplatsboende som en möjlighet. Pandemin har visat att det är fullt möjligt, beroende på vilket jobb man har, att bo i ena landet och jobba på distans till det andra. Svenska kulturfonden finansierar projektet fram till våren 2025.

Via denna länk kan du läsa mer om hur du går tillväga om du vill flytta till Finland för att jobba.