×

Digitala finskakurser våren 2024

Categories
Program Digitalt Tur-Retur Utbildning

Finlandsinstitutet erbjuder digitala kurser i finska för vårterminen 2024. Tervetuloa mukaan!

Plats: Teams/Google Meet. En digital länk skickas till deltagarna innan kursen börjar.
Kursavgift: Finska 1 och Finska 2: 1 600 kr (75 min/lektion). Finska 4, Finska 6, Finska 8 och specialkursen: 1800 kr (90 min/lektion). Kursavgiften betalas i samband med anmälan.

Alla kurser pågår i åtta veckor.
Kursmaterial: Finska 1 och Finska 2: Suomen mestari 1, fysisk version. Boken kan beställas från till exempel AdLibris. Finska 4, Finska 6 och Finska 8: Suomen mestari 1, digital version.


Block 1, vecka 6-13

Nybörjarkurs

Finska 1
Kursstart: Tisdag 6 februari kl. 18-19.15
Kursbeskrivning: En kurs för dig som inte kan någon finska. Du lär dig hälsningar och artighetsfraser, alfabet och uttalet av vokalerna, nummer och veckodagar, personliga pronomen och verbet vara, verbböjning, vanliga diskussionsfraser, väder, årstider och månader.
Lärare: Kirsimarja Lehtoviita
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Digital_nyborjarkurs_Finska_1_5043

Fortsättningskurser

Finska 2
Kursstart: Tisdag 6 februari kl. 19.30-20.45
Kursbeskrivning: Du lär dig släktsskapsord, att berätta om din familj, färger, priser, att fråga och berätta vad klockan är samt partitiv och verbtyperna 1-5.
Lärare: Kirsimarja Lehtoviita
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_2_digital_kurs_4571

Finska 4
Kursstart: Tisdag 6 februari kl. 17.45-19.15
Kursbeskrivning: Du lär dig ord om familjen och släkten, ”jag har” och ”jag har inte”, nummer + partitiv (yksi auto – kaksi autoa), verb + partitiv (”Voitko auttaa minua?”), ”jag tycker om…”, personlighets – och utseendeord.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_4_digital_kurs_2453

Finska 6
Kursstart: Torsdag 8 februari kl. 17.45-19.15
Kursbeskrivning: Du lär dig boendeord, t.ex. rum och möbler, bostadsannonser, småord (vaan, vain, vaikka, osv), vart/var/varifrån, pronomen (det här, det där, de här, de där), imperativ (gå!, gå inte!), samtal till ett fastighetsbolag.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_6_digital_kurs_0595

Finska 8 snabb undervisningstakt (undervisningsspråket är finska)
Kursstart: Tisdag 6 februari kl. 19.30-21.00
Kursbeskrivning: Du lär dig mat- och dryckesord, småord/fraser/hälsningar (toivottavasti, tulkaa syömään, onnea uuteen kotiin), postpositioner (ikkunan edessä/oven takana), ordningstal, datum, att uttrycka åsikter, vägbeskrivningar.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_8_snabb_undervisningstakt_digital_kurs_4010

Finska 8, långsam undervisningstakt
Kursstart: Fredag 9 februari kl. 9-10.30
Kursbeskrivning: Du lär dig mat- och dryckesord, småord/fraser/hälsningar (toivottavasti, tulkaa syömään, onnea uuteen kotiin), postpositioner (ikkunan edessä/oven takana), ordningstal, datum, att uttrycka åsikter, vägbeskrivningar.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_8_langsam_undervisningstakt_digital_kurs_6112

Specialkurs: Läs, tala och skriv
Kursstart: Torsdag 8 februari kl. 19.30-21.00
Kursbeskrivning: Vi läser lättlästa nyheter på finska. Vi pratar och skriver om nyheterna. På den här kursen använder vi ingen bok utan vårt material är lättlästa nyheter. Målet är att du efter kursen vågar använda mera finska, både muntligt och skriftligt. Du kan delta i kursen om du förstår talad finska och kan läsa enkla nyheter på finska.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Las_tala_och_skriv_finska__digital_specialkurs_9669


Block 2, vecka 16–23

Nybörjarkurs

Finska 1
Kursstart: Tisdag 16 april kl. 18-19.15
Kursbeskrivning: En kurs för dig som inte kan någon finska. Du lär dig hälsningar och artighetsfraser, alfabet och uttalet av vokalerna, nummer och veckodagar, personliga pronomen och verbet vara, verbböjning, vanliga diskussionsfraser, väder, årstider och månader.
Lärare: Kirsimarja Lehtoviita
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_1_digital_nyborjarkurs_7088

Fortsättningskurser

Finska 3
Kursstart: Tisdag 16 april kl. 19.30-20.45
Kursbeskrivning: Du lär dig att berätta hur du bor. Du lär dig boka hotellrum och resor och att vägleda en turist. Grammatik: du lär dig mera om pronomen, om kasusformer, du lär dig böja verb och du lär dig imperfekt-formen. Vi använder boken Suomen Mestari 1 (kapitlen 6 och 7).
Lärare: Kirsimarja Lehtoviita
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_2_digital_kurs_8165

Finska 5
Kursstart: Tisdag 16 april kl. 17.45-19.15
Kursbeskrivning: Du lär dig småord (usein, yleensä, yhdessä, osv), klockan, de vanligaste verben (verbtyp 1 – 5), verb + verb (Voinko mennä? = Kan jag gå?/Haluan mennä = Jag vill gå), verb + partitiv (”Juon kahvia”. ”Syön pullaa”), talspråk, att boka ett möte.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_4_digital_kurs_0064

Finska 7
Kursstart: Torsdag 18 april kl. 17.45-19.15
Kursbeskrivning: Du lär dig reseord, samtal i hotellets reception, diskussionsfraser, småord (ehkä, jos, muuten osv.), olika ordtyper (valkoinen huone – valkoisessa huoneessa), repetition av k-p-t-växling (kauppa, kauppaan, kaupassa, kaupasta), imperfektformerna av de viktigaste verben.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_6_digital_kurs_6330

Finska 9 snabb undervisningstakt (undervisningsspråket är finska)
Kursstart: Tisdag 16 april kl. 19.30-21.00
Kursbeskrivning: Du lär dig arbets-, yrkes- och kontorsord, restaurangfraser, kenelle/kenellä/keneltä (”Soitan Alexille”, ”Kysyn Alexilta”), objekt, böjningen av personliga pronomen, ordtyp us/ys/os/ös/es (kokous – kokouksessa), k-p-t-växling i verbtyp 3 och 4 (jutella – juttelen).
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_8_snabb_undervisningstakt_digital_kurs_8115

Finska 9, långsam undervisningstakt
Kursstart: Fredag 19 april kl. 9-10.30
Kursbeskrivning: Du lär dig arbets-, yrkes- och kontorsord, restaurangfraser, kenelle/kenellä/keneltä (”Soitan Alexille”, ”Kysyn Alexilta”), objekt, böjningen av personliga pronomen, ordtyp us/ys/os/ös/es (kokous – kokouksessa), k-p-t-växling i verbtyp 3 och 4 (jutella – juttelen).
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Finska_8_langsam_undervisningstakt_digital_kurs_7635

Specialkurs: Läs, tala och skriv
Kursstart: Torsdag 18 april kl. 19.30-21.00
Kursbeskrivning: Vi läser lättlästa nyheter på finska. Vi pratar och skriver om nyheterna. På den här kursen använder vi ingen bok utan vårt material är lättlästa nyheter. Målet är att du efter kursen vågar använda mera finska, både muntligt och skriftligt. Du kan delta i kursen om du förstår talad finska och kan läsa enkla nyheter på finska.
Lärare: Maiju Ollilainen
Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Digital_specialkurs_Las_tala_och_skriv_finska_1296

Mer information:
Linda Granback
linda.granback@finlandsinstitutet.se