×

Kirjastot.fi-sivun tapahtumapankki

Suomen kirjastojen yhteiseen tapahtuma- ja ideapankkiin kerätään toteutettuja ja ideatasolla olevia kuvauksia tapahtumista, tilaisuuksista, näyttelyistä, opastuksista, teemaviikoista, tempauksista ja muista asiakkaille tarjottavista mahdollisuuksista käyttää kirjastoja. Voit etsiä ideoita esim. kategorian tai ikäryhmän mukaan. Suurin osa ideoista on suomen kielellä, mutta muunkielisiä tapahtumia ja ideoita voi löytyä.