×

Kirjastokortti ja lainaussäännöt

Kirjastosäännöt

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston sääntöjä. Kirjastonkäyttäjä voi tehdä aineistoa koskevia hankintatoivomuksia.

Käyttöoikeus

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat kirjaston sääntöjä. Käyttöoikeus oikeuttaa kirjaston palvelujen ja yleisötilojen käyttämiseen. Ruotsissa asuville se antaa lisäksi aineiston lainausoikeuden.

Kirjastokortti

Asiakas saa kirjastokortin henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen. Kirjastokorttia varten asiakkaan on annettava nimensä, osoitteensa ja henkilötunnuksensa. Asiakas voi saada myös kirjastossa käydessään henkilökohtaisen PIN-koodin. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina lainattaessa. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajan kirjallisen suostumuksen. Huoltajan on annettava henkilötietonsa kirjastoon ja sitouduttava vastaamaan alaikäisen lainaamasta aineistosta.
Myös yhteisölle voidaan myöntää kirjastokortti. Yhteisön lainoista vastaava henkilö allekirjoittaa kirjastokortin. Henkilötietojen muutokset on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjastokortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kirjastoon. Kirjastokortin haltija tai takaaja ei ole vastuussa ilmoituksen jälkeen tapahtuneesta kortin väärinkäytöksestä.

Lainaus ja palautus

Laina-aika on kirjoilla 28 vrk, cd-levyillä ja aikakauslehdillä 14 vrk, DVD:llä 7 vrk. Kirjasto voi tarvittaessa muuttaa laina-aikaa. Kirjastolla on oikeus rajoittaa lainattavan aineiston määrää. Asiakkaalla voi olla lainassa samanaikaisesti lainassa enintään 50 lainaa. Niistä voi olla enintään 5 äänikirjaa, 5 DVD:tä, 5 cd-levyä ja 10 aikakauslehteä. Lainat voi uusia korkeintaan kaksi kertaa .Varattua aineistoa ei voi lainata uudestaan. Myöhässä olevan aineiston voi lainata uudestaan.

Lainat voi uusia itse verkkokirjastossa henkilökohtaisella pinkoodilla, sekä kirjastossa tai puhelimitse. Kirjoja ja lehtiä voi palauttaa Snickarbacken 2:ssa olevaan palautusluukkuun.

Aineisto

Asiakkaan tulee käsitellä kirjaston aineistoa huolellisesti ja suojata se vahingoilta. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, jos kirjastosta lainatut mediat vahingoittavat asiakkaan laitteita.

Tietokoneet

Asiakkaat voivat käyttää tietokonetta ilmaiseksi korkeintaan yhden tunnin. Sitä seuraavat tunnit ovat maksullisia. Omia muistitikkuja ei saa käyttää. Kopiot ja tulosteet ovat maksullisia.

Maksut

Kirjaston käyttö on pääosin ilmaista. Tuhoutuneista lainoista/palauttamattomista lainoista peritään kuitenkin maksu lainaajalta. Myöhästymismaksu kertyy jokaiselta alkavalta viikolta ja summan kertyminen alkaa toisena eräpäivänä. Kirjasto lähettää kaksi myöhästymismuistutusta ja sen jälkeen laskun. Erääntyneet maksu menevät perintätoimiston hoidettavaksi.
Aineiston varaamisesta ei peritä maksua, mutta kadonneen kirjastokortin uusimisesta puolestaan peritään maksu.

Käyttöoikeuden menetys

Asiakas menettää kirjaston käyttöoikeuden, jos hänellä on palauttamattomia erääntyneitä lainoja, maksamattomia maksuja tai korvauksia. Myös kirjaston toiminnan tai muiden asiakkaiden häiritseminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

Lainarekisteri – GDPR

Kirjasto käsittelee lainarekisterissä olevia henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.