×

Lånekort och låneregler

Biblioteksregler

När en person blir låntagare förbinder han/hon med sin namnunderskrift sig att följa bibliotekets låneregler. Låntagaren kan komma med förslag till inköp av böcker och andra medier.

Lånerätt

Den som följer biblioteksreglerna har rätt att använda biblioteket och dess service och lokaler. Personer bosatta i Sverige har lånerätt.

Lånekort

Låntagaren får lånekort efter uppvisande av ID-kort. Namn, adress och personnummer skall anges för att få lånekort. Låntagaren kan även få en pin-kod vid biblioteksbesöket. Lånekortet är personligt och kortet måste alltid uppvisas vid lån. Alla under 18 år behöver vårdnadshavarens skriftliga samtycke. Vårdnadshavaren är skyldig att ange sina personuppgifter till biblioteket och han/hon ansvarar för medier lånade av barn under 18 år.

En organisation kan också registreras som låntagare. Personen som är ansvarig för organisationen skriver då under lånekortet. Namn- och/eller adressändring och om lånekortet förkommit skall detta omedelbart anmälas. Person eller organisation som registrerats som låntagare är inte ansvarig för lånade medier efter det att man anmält lånekortet som förkommet.

Utlåning och återlämning

Lånetiden är i regel 28 dagar (böcker och ljudböcker), 14 dagar (musik-cd och tidskrifter), 7 dagar (DVD). Biblioteket kan vid behov ändra lånetiden. Biblioteket har rätt att begränsa antal lån. Låntagaren får samtidigt inneha högst 50 lånade medier inberäknat 10 tidskrifter, 5 ljudböcker, 5 musik-cd och 5 DVD. Medier kan lånas om högst två gånger. Omlån är möjligt ifall det inte finns reservationer. Även försenade medier kan lånas om. Med lånekortsnumret och den personliga pin-koden kan man hantera sina egna lån, göra omlån och reservera böcker genom att gå till webbkatalogen. Man kan även göra detta på biblioteket eller via telefon. Det finns ett bokinkast på Snickarbacken 2 för återlämning av böcker och tidskrifter.

Transportsystem

Vi har transportsystem. Medier som lånats i Finlandsinstitutets bibliotek skall återlämnas till vårt bibliotek eller till något av Stockholms alla 40 bibliotek.

Material

Låntagaren skall behandla bibliotekets material med största varsamhet och skydda det mot skada. Biblioteket är inte ersättningsskyldigt om medier skadar låntagarens apparater.

Datorer

Bibliotekskunderna kan använda datorn högst en timme gratis. Därefter tar vi betalt. Egna minneskort får inte användas. Vi tar betalt för kopior och utskrifter.

Avgifter

Användandet av biblioteket är för det mesta gratis. Medier som har förlorats eller skadats skall ersättas av låntagaren. Förseningsavgifter uttas från andra förseningsdagen per bok (etc.) och vecka. Biblioteket skickar två påminnelser och därefter en faktura. Ifall fakturan inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso. Reservationer är inte avgiftsbelagda. Att ersätta ett borttappat lånekort däremot är avgiftsbelagt.

Förlust av lånerätt

Om medier inte återlämnats i tid eller om avgifterna inte betalats förlorar låntagaren sin lånerätt. Även beteenden som stör övriga kunder, eller bibliotekets verksamhet, kan leda till att lånerätten förloras.

Låneregistret – GDPR

Biblioteket behandlar dina personuppgifter som finns i låneregistret enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).