×

Skaffa lånekort!

Att skaffa lånekort hos oss är gratis. Med ett lånekort kan du låna böcker och filmer. Du har även tillgång till våra digitala tjänster.

För att skaffa ett lånekort gör så här:

  • Fyll i formuläret och tryck på ”Skicka”. Gå till formuläret här!
  • Kom till biblioteket. Du behöver ha giltig legitimation med dig. På biblioteket får du ditt lånekort.
  • Börja låna böcker, tidskrifter och annat material från oss.

Vill du använda endast våra digitala tjänster, d.v.s inte har behov av ett traditionellt lånekort? Då kan du skaffa e-användarskap via denna länk.


Biblioteksregler

När en person blir låntagare förbinder han/hon sig med sin namnunderskrift att följa bibliotekets låneregler. Låntagaren kan komma med förslag till inköp av böcker och andra medier.

Lånerätt

Den som följer bibliotekets regler har rätt att använda biblioteket och dess service och lokaler. Endast personer bosatta i Sverige har rätt att låna på Finlandsinstitutets bibliotek.

Lånekort

Låntagaren får lånekort efter uppvisande av ID-kort. Namn, adress och personnummer skall anges för att erhålla lånekort.

Alla under 15 år får lånekort mot uppvisande av skriftligt samtycke av målsman. Denne är skyldig att ange sina personuppgifter till biblioteket och han/hon ansvarar för medier lånade av barn under 15 år. Barn kan få lånekort det år de fyller 5 år. Lånekortet är personligt.

En organisation kan också registreras som låntagare. Personen som är ansvarig för organisationen skriver då under lånekortet. Vid lån skall lånekortet alltid uppvisas.

Namn- och/eller adressändring skall snarast anmälas till biblioteket. Om lånekortet förkommer skall detta omedelbart anmälas till biblioteket. Person eller organisation som registrerats som låntagare är inte ansvarig för lånade medier efter det att man anmält lånekortet som förkommet.

Utlåning och återlämning

Låntagaren skall behandla bibliotekets material med största varsamhet och skydda det mot skada. Lånetiden är i regel 28 dagar, 14 dagar för snabblån och tidskrifter. Biblioteket kan vid behov ändra lånetiden.

Biblioteket har rätt att begränsa antal lån. Låntagaren får samtidigt inneha högst 99 lånade medier. Medier kan lånas om högst två gånger. Omlån är möjligt ifall det inte finns reservationer. Med personliga pinkoden kan lånen förnyas genom att besöka nätbiblioteket på adressen bibliotek.finlandsinstitutet.se. Lån kan förnyas även på biblioteket, via telefon eller e-post.

Medier som lånats i Finlandsinstitutets bibliotek skall återlämnas till vårt bibliotek eller till något av folkbiblioteken i Stockholms län. Medier som lånats i andra bibliotek kan inte återlämnas till Finlandsinstitutets bibliotek. Det finns ett bokinkast på Snickarbacken 2 för återlämning av böcker och tidskrifter.

Avgifter

Användandet av biblioteket är för det mesta gratis. Medier som förlorats eller skadats skall ersättas av låntagaren. Kopior och utskrifter är avgiftsbelagda. Förseningsavgifter uttas per påbörjad dag. Biblioteket skickar högst två påminnelser och därefter en faktura. Ifall fakturan inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso. Ersättningskort är avgiftsbelagt.

Förlust av lånerätt

Om medier inte återlämnas i tid eller om avgifterna inte betalas förlorar låntagaren sin lånerätt. Även beteenden som stör övriga kunder, eller bibliotekets verksamhet, kan leda till att lånerätten förloras.

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster och för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer eller annat som har med våra tjänster att göra. Biblioteket hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster sparar vi dina uppgifter i högst 5 år. Du har rätt att få veta vilka uppgifter biblioteket har om dig om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade. Närmare information om hantering av personuppgifter hittar du på adressen bibliotek.finlandsinstitutet.se/sv/integritetspolicy.