×

Bokpaket till barn och unga

Biblioteket erbjuder finskspråkiga bokpaket för läsecirklar. Våra bokpaket innehåller åtta exemplar av samma bok och de lånas ut till hela landet.

Största delen av böckerna är så kallade selkoböcker (böcker på klarspråk med korta meningar, enkla ord och få bisatser). Vi skriver tydligt ut vilka böcker som är selko.

Det är kostnadsfritt att låna våra bokpaket. Kontakta vår personal om du vill beställa ett bokpaket!

Vi har gjort boktipsvideon på alla läsecirkelböcker! Länk till enskilda boktipsvideon hittar du under bokens information. Här hittar du spellistan på YouTube med alla boktipsvideon. Alla våra boktipsvideon har både svensk och finsk textning.

Utskrivbart tvåspråkigt infoblad om böckerna i bokpaketen (pdf)

Allmänna råd för att dra en läsecirkel:

Helmet-bibliotekens (Helsingforsregionen) råd (på finska) (pdf)

Läsklanens handbok för högstadieskolor (pdf)

Biblioteken i Västmanlands inspirerade läsecirkelfrågor (på finska) (pdf)

Peda.nets anvisningar för en dynamisk läsecirkel (på finska) (pdf)


Vi har delat in våra bokpaket i olika årskurser. I listan nedan är bokpaketen indelade i rekommenderad årskurs, men en del av böckerna lämpar sig även för äldre eller yngre elever. Vid varje bok finns dessutom en rekommenderad ålder. Fråga om du är osäker!