×

Återlämning och reservation

Du kan lämna tillbaka lån till vårt bibliotek när vi har öppet eller i vårt bokinkast som finns på adressen Snickarbacken 2 i Stockholm. Du kan även återlämna böcker på ditt närbibliotek inom Stockholms län.

Förläng själv dina lån och reservera böcker på nätbiblioteket. Du behöver institutets lånekort och en PIN-kod.

Böcker och tidskrifter till ditt närbibliotek inom Stockholms län

Du som har institutets lånekort kan beställa böcker och tidskrifter från Finlandsinstitutets bibliotek till ditt närbibliotek inom Stockholms län.

Hur beställer jag materialet?

Obs! Hanteringen av lån kan ta några dagar efter det att vi fått din beställning!

Glöm inte att meddela på vilket bibliotek inom Stockholms län som du vill hämta dina lån.

Fjärrlån

Bibliotekets böcker och andra medier kan inte beställas till bibliotek utanför Stockholms län.