×

Digitala tjänster

Här hittar du våra digitala tjänster! Vi har ett nätbibliotek där du digitalt kan sköta dina biblioteksärenden eller söka böcker och annat material. Vi erbjuder även e-böcker, ljudböcker, streaming av finska filmer och finska tidningar. För att använda våra tjänster behöver du antingen ett lånekort hos oss eller bli e-användare.