×

Talböcker för personer med läsnedsättning

Har du svårt att läsa vanliga böcker? Personer med läsnedsättning kan få tillgång till talböcker via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). I MTM:s utbud finns även talböcker på finska och de skaffar flera finskspråkiga talböcker utifrån användarnas önskemål. Kontakta ditt närbibliotek för att få tillgång till talböcker i Daisy-format eller här, via MTM:s digitala bibliotek Legimus.se.