×

President Niinistö och H.M. Konungen besöker Finlandsinstitutet

Den 17–18 maj 2022 avlägger Finlands president Sauli Niinistö, tillsammans med fru Jenni Haukio, statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen.

Dåtida, samtida och framtida kultursamarbetet

På tisdagskvällen deltar president- och kungaparen i ett kulturevenemang arrangerat av Finlandsinstitutet, Svenska institutet och Kulturhuset Stadsteatern. Efter öppningstal av minister för nordiska frågor Anna Hallberg, följer ett samtal om de kulturella banden mellan Finland och Sverige och visioner framåt. I samtalet deltar Maria Sid, teater- och scenkonstchef Kulturhuset Stadsteatern, Stefan Forsberg, vd och chef Stockholms konserthus och Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum.

Det inledande samtalet följs av en paneldiskussion om nya möjligheter för film- och tv-dramaindustrin med Alma Pöysti, skådespelare, Dritero Kasapi, teaterchef Riksteatern, Klaus Härö, regissör och Laura Munsterhjelm, Actors in Scandinavia.
Koferencier för kvällen är Mark Levengood. Medverkar gör också Stina Ekblad, Bianca Kronlöf, Shebly Niavarani, Virpi Pahkinen och Anna Järvinen.

Rundabordssamtal om grön omställning

På onsdagen den 18 maj deltar presidenten och kungen i ett rundabordssamtal på Finlandsinstitutet, arrangerat av Business Sweden och Svenskt Näringsliv, med Finlands näringsminister Mika Lintilä och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson samt företrädare för finskt och svenskt näringsliv.

Temat för samtalet är ländernas samarbete kring den gröna omställningen: ”How can Finland and Sweden co-innovate and scale-up solutions to accelerate the green transition? Diskussionen modereras av Tuula Teeri, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson hälsar välkommen vid ankomst.
Läs mer om statsbesöket på regeringens hemsida.