×

Bibliotekets babypoesi

Categories
Barn & unga Program

Tid: 26/1 & 31/5 2023 kl. 11–12
Färglek 29/3 kl. 11–12
Plats: Finlandsinstitutets Lönnrot-sal, Snickarbacken 4, Stockholm
Målgrupp: 0–2-åringar
Språk: finska

Vi har en poesistund, rim och ramsor på finska i ca 30 minuter, varefter man kan stanna för att umgås fram till kl. 12. Evenemanget är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

Färglek 29/3
I färgleken får sinnena jobba! Barnet får måla med sin kropp med säkra färger och nu får ett fint konstverk hem på köpet! Evenemanget är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.
Programmen ordnas med stöd av Stockholms stad.

Varmt välkommen!

Ytterligare information:
linda.akerlund@finlandsinstitutet.se
073-647 78 79

Programmet arrangeras med stöd av Stockholms stad.