×

Blå ekonomi och havsekosystem – Webbinarium 26.8.2021

Categories
Digitalt Program Samhälle

In English below

Du har säkerligen hört mycket om grön ekonomi, men hur är det med en blå sådan? Blå ekonomi innefattar branscher som på något sätt använder haven. Till dessa räknas exempelvis turism, fiske och transport – några av de viktigaste för både Sverige och Finland. Dessa näringar är i det långa loppet beroende av att havsekosystemet mår bra. Därför borde deras negativa inverkan på haven också minimeras. Hur ska det här gå till?

Att skydda Östersjön är en gemensam uppgift för alla kustländerna inklusive Sverige och Finland. Gällande Bottenhavet, Bottenviken och Ålandshavet är det till exempel centralt att minska näringstillförseln från avrinningsområden. I sin tur sätter energidebatten allt mer förhoppningar på havsbaserad vindkraft. Är det en långsiktig lösning? Och hur ser det ut i EU? Dessa och många andra högst aktuella frågor kring blå ekonomi kommer att behandlas i vårt webbinarium som blir tillgängligt på torsdag.

Miljöpartiets tidigare språkrör och VD för Miltton Europe Maria Wetterstrand intervjuar professor Kari Hyytiäinen från HELSUS, avdelningen för hållbarhetsstudier på Helsingfors universitet. 

Blue Economy and Marine Ecosystem – Webinar 26.8.2021

You surely have heard a lot about green economy, but how about a blue one? Blue economy involves industries that in some way use the sea. Among those are tourism, fishing, and transport – some of the most important for both Sweden and Finland. In the long run, these industries are dependent on the sea’s wellbeing. Therefore, it is also in their best interest to minimise the negative impact. How could that be achieved?

To protect the Baltic Sea is a common duty for all the surrounding countries, Sweden and Finland included. For instance, regarding the Gulf of Bothnia it is central to minimise nutrition waste in runoff areas. In its turn, the energy debate puts increasingly more faith in offshore wind powerplants. Is it a long-term solution? And how does it look like in EU? These and many other highly relevant questions are considered in our webinar that is available on the Finland Institute’s YouTube channel.

Previously Miljöpartiet’s (Green Party of Sweden) spokesperson and current CEO of Miltton Europe, Maria Wetterstrand interviews professor Kari Hyytiäinen of HELSUS, sustainability studies unit at the University of Helsinki.

När: Östersjödagen, torsdag den 26 augusti, premiär kl. 12.00 (längd 35 min).

OBS! Webbinariet är på engelska.