×

Digital författarintervju med rättspsykologen Julia Korkman

Categories
Program Digitalt Litteratur Samhälle

Den finländska rättspsykologen Julia Korkman berättar om hennes hyllade fackbok Minnets makt. Berättelser från rättssalen (Schildts & Söderströms, 2022) i en intervju ledd av Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson.

Intervjun är på finska och den är textad både på svenska och finska. Intervjun spelades in den 14/3 2023 på Finlandsinstitutet i Stockholm.