×

EU:s dataskyddsförordning GDPR

Categories
Uncategorized

Såhär tillämpas den av Finlandsinstitutet

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR) och börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

Syftet med dataskyddsförordningen är framför allt att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Finlandsinstitutet är en i Sverige registerad stiftelse och tillämpar svensk lagstiftning.  I Sverige finns sedan tidigare en grundlag, personuppgiftslagen (PuL) som ger ett skydd för varje persons integritet. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen, men ersätter den gamla lagstiftningen och innebär att personuppgifter ska hanteras på samma sätt i hela EU.

Mer allmän information om GDPR hittar du bland annat på datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se

Vilka register har Finlandsinstitutet?

Finlandsinstitutet har tre register

  • Register över låntagare i vårt bibliotek. Registret innehåller person- och kontaktuppgifter över låntagarna i biblioteket.
  • Register över mottagarna av våra nyhetsbrev, där vi framför allt informerar om kommande evenemang, såsom kulturprogram och seminarier. Registret innehåller person- och kontaktuppgifter på personer som aktivt meddelat att de vill ha information om våra evenemang eller, i vissa fall, personuppgifter som vi fått via offentliga källor.
  • Register över deltagare på våra evenemang som kräver förhandsanmälan.
  • Register över deltagarna i våra språkkurser. Registret innehåller person- och kontaktuppgifter över personer som går eller genomgått våra kurser i finska språket.  Syftet med registret är bland annat att kunna skriva ut intyg över genomgången kurs för exempelvis arbetsplatsansökan. 

Vi följer de lagar som styr behandling av dina personuppgifter som t.ex. dataskyddsförordning och andra lagar. Vi använder inte dina uppgifter till något annat än det vi angivit ovan.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke. Dina personuppgifter sparas endast så länge du själv vill låna böcker i vårt bibliotek. prenumerera på våra nyhetsbrev och utskick, eller för att fullfölja evenemanget Personuppgifter delas med de företag vi använder för att upprätthålla vårt biblioteksregister, skicka ut nyhetsbrevet eller hantera anmälningar till evenemang. Med dessa företag har vi särskilda avtal som styr hur personuppgifterna hanteras och lagras.

Du är välkommen att kontakta oss

  • när du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig,
  • för att begära rättelse,
  • för att begära att vi begränsar behandlingen,
  • för att göra invändningar på personuppgiftsbehandlingen,
  • för att begära radering av dina uppgifter.

Om du vill att vi ska stryka dig ur registret eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss via mail register@finlandsinstitutet.se eller på telefon 08 545 212 00.

Personuppgiftsansvarig på Finlandsinstitutet är vår tekniskt ansvarige Stefan Öhblom.