×

Fysiska finskakurser våren 2024

Categories
Utbildning Program

Finlandsinstitutet erbjuder fysiska kvällskurser i finska för våren 2024. Vi samlas på institutets lokaler vid Snickarbacken 2 i Stockholm.

Lokal: Björken, Finladsinstitutet, Snickarbacken 2.
Kursavgift: 2 700 kr, 12 tillfällen, 2×45 minuter.
Anmälan är bindande och kursavgiften betalas i samband med anmälan före kursstart. 

Kurser som erbjuds:
• Nybörjarkurs F1
• Fortsättningskurs F2
• Fortsättningskurs F3+F4
• Fortsättningskurs F5 + avancerad
• Konversationskurs

Kursstart: Vecka 4 (F1 och F2) och vecka 6 (F3+F4, F5+avancerad och konversationskurs)

Obs! Kurserna kan komma att ställas in eller slås ihop med en annan nivå om vi inte får tillräckligt med deltagare.


Nybörjarkurs i finska F1, – onsdagar 19.30. Kursledare Jarmo Kukka.
Kursstart v. 4, onsdag den 24/1, uppehåll vecka 9 (sportlov) och vecka 14 (påsklov)

Kurs i finska för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss grunderna i grammatiken.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020. Författare: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann 

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Nyborjarkurs_Finska_F1_1063


Fortsättningskurs i finska F2 – onsdagar kl. 17.45. Kursledare Jarmo Kukka.
Kursstart v. 4, onsdag den 24/1, uppehåll vecka 9 (sportlov) och vecka 14 (påsklov)

En kurs för dig som kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och kan själv svara på liknande frågor. Du kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa dig.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020, Författare: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann 

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F2_9875


Fortsättningskurs i finska F3 + F4 – tisdagar kl. 18.00. Kursledare Hannele Sarviaho.
Kursstart v. 6, tisdag den 6/2

En kurs för dig som kan förstå enkla fraser och de vanligaste orden som har att göra med vardagliga ämnen och aktiviteter. Du kan kommunicera i enkla sammanhang som att hälsa och presentera dig samt prata om dagsaktuella händelser.  Du kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva din familj och andra människor, hur du lever och bor, ditt jobb/hobbyer samt länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, dina drömmar, åsikter och önskemål.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari Pesonen, Marjut Vehkanen

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_finska_F3F4_7617


Fortsättningskurs i finska F5 + avancerad –måndagar 17.45. Kursledare Hannele Sarviaho. Kursstart v. 6, måndag den 5/2

Vi övar på färdigheter som du uppnått på nivån F4 samt fokuserar mer på muntliga övningar och diskussioner. En kurs för dig som förstår huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet kan möta i arbetet, skolan och på fritiden. Du kan hantera de flesta situationer som kan uppstå där finska talas. Du kan oförberedd ge dig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t.ex. familjen, arbete, resor). Du kan länka ihop fraser på ett mer omfattande sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, dina drömmar, åsikter och önskemål.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari Pesonen, Marjut Vehkanen

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F5avancerad_5123


Konversationskurs på finska – måndagar kl. 19.30. Kursledare Hannele Sarviaho.
Kursstart v. 6, måndag den 5/2

För dig som redan har läst flera terminer finska och som nu vill komma igång och våga prata mer. Kanske har du finska som modersmål men ingen att prata finska med? Har du pratat mycket finska förr i tiden? Känner du att du pratar för lite finska och kanske börjar tappa ord? I den här kursen samtalar vi om aktuella händelser och hjälper varandra att utvecklas språket.

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_finska_F5_4732

Ytterligare information om kurserna:
Anna Nummi, utbildningsansvarig
anna.nummi@finlandsinstitutet.se
tel: 073-5969368