×

Välkommen till fortbildning för förskolepedagoger

Categories
Program Utbildning

Vielä ehtii mukaan! Nu erbjuds förskolepedagoger ett utmärkt tillfälle att delta i höstens sista fortbildning/inspirationsföreläsning av Raija Airaksinen-Björklund.

Fortbildning för förskolepedagoger
Tid: Torsdag och fredag 1.2./12 2022
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Språk:
Pris: 1750 SEK/person för båda dagarna
eller 950 SEK/person/dag (om man deltar endast i en av dagarna)
Anmälan: Anmälan sker via denna länk

Program

Torsdag 1.12.2022
Revitalisation av språket – idéer och entusiasm för finskundervisningen 

9.00– 10.30 Språk och kultur. Kulturell identitet – deltagarnas egna minne.
Paus
10.45 – 12.15 Fungerande interaktion – fungerande grupp!
Lunch
13.15 – 14.45 In action! – del I Vad kan vi göra? Tips på övningar, spel, böcker och digitala metoder.
Paus
15.15 – 16.45 In action! – del 2

Fredag 2.12.2022 kl 9.00-12.30 (15 min paus vid lämplig tidpunkt)
MIELI Psykisk Hälsa i Finland rf:s Barnets sinne-utbildning: I Barnets sinne-utbildningen erbjuds personal inom småbarnsfostran inspirerande verktyg för att stärka barnets psykiska hälsa inom småbarnpedagogik.

Kompetensmål:
– Kursdeltagaren vet vad främjande av den psykiska hälsan innebär
– Kursdeltagaren känner till hur man kan stärka och främja barnets
psykiska hälsa
– Kursdeltagaren erhåller verktyg för det egna arbetet utifrån

Pris: för båda dagarna 1750 SEK/person eller 950 SEK/person/dag (om man deltar endast i en av dagarna)


Varmt välkommen!

Kontaktperson:
Cindy Åkerlund, tel: 073 596 9368
cindy.akerlund@finlandsinstitutet.se