×

Fotografiutställning av Jonne Heinonen: Rom

Categories
Program Konst & design

Konstutställningen Rom av den finländska fotokonstnären Jonne Heinonen öppnar på Finlandsinstitutets galleri i september 2023. Utställningen visas från 15/9 till 28/10 2023. Galleriet har öppet tis-ons kl. 11–18, tors kl. 11–17, fre-lör kl. 11–15.

Jonne Heinonen: Rom
Tid: 14.9 – 28.10.2023
Plats: Finlandsinstitutets galleri, Snickarbacken 4, Stockholm
Öppettider: tis-ons kl. 11–18, tors kl. 11–17, fre-lör kl. 11–15

Vernissage: torsdagen den 14/9 kl. 18–19.30. Fritt inträde. Utställningen invigs ca. kl. 18.10 med ett samtal mellan konstnären Jonne Heinonen och Jenni Kay, språkfrämjare och verksamhetsledare vid Språkcentrum romska, Institutet för språk och folkminnen (Isof).
Språk: engelska

Rom är ett fotografiskt verk av Jonne Heinonen som består av bilder som Heinonen tagit i sitt umgänge med romska grupper i Finland mellan åren 2016–2022. Utställningen på Finlandsinstitutets galleri visar ett urval av det storskaliga arbetet där Heinonen har åkt runt om i landet och förevigat romer bland annat i deras hemmiljö. De finska romernas kultur och vardagsliv betraktas ur en konstnärlig synvinkel och med ett utanför-perspektiv.

Romerna är en av de mest utsatta och diskriminerade minoritetsgrupperna i Finland. Under sitt uppdrag har Heinonen funderat mycket över sin egen position som konstnär och diskuterat med de avbildade personerna om frågor som rör makt och representation: Hurdan blir konstnärens roll i sammanhanget, när hen inte tillhör gruppen? Vad vill och kan man förmedla med verk som skapats utifrån dessa förutsättningar?

En av de medverkande i verket, Samuel Florin, reflekterade över ämnet i ett samtal med Heinonen: ”Jag tror inte att man hade kunnat göra dokumentationen på samma sätt inifrån den romska minoriteten,  eftersom den som kommer utifrån har en annorlunda blick. Vi har ofta en känsla av att vi anser oss vara underlägsna, så att ha någon som är genuint intresserad av att dokumentera oss är värdefullt i sig. Då blir bilderna värdefulla för oss.” 
 
Enligt Heinonen ligger verkets konstnärliga utgångspunkt i fotografins natur som konstform: fotografier binder händelser till en specifik tid, plats och minne, men kan aldrig ge en helomfattande bild av verkligheten och det avbildade motivet. 

Rom är Heinonens personliga syn på möten och samtal mellan honom och de avbildade personerna. Fotografierna som framkallats av dessa möten behandlar mänsklighet, samhörighet och förståelse för konstnärens egen unika position. Fotografier ur utställningen Rom har tidigare ställts ut på Finlands fotografiska museum i Helsingfors.

Jonne Heinonen tackar alla medverkande för de möten och diskussioner som ägt rum. Han vill även tacka de organisationer som finansierat projektet och utställningen: Finska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Patricia Seppäläs stiftelse, Kauno Ry.

Bild: Jonne Heinonen: fotografi ur verket Rom.