×

Bibliotekets färglek

Categories
Program Barn & unga

Plats: Finlandsinstitutets Lönnrot-sal, Snickarbacken 4, Stockholm
Målgrupp: 0–2-åringar
Språk: finska

I färgleken får sinnena jobba! Barnet får måla med sin kropp med säkra färger och nu får ett fint konstverk hem på köpet! Evenemanget är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.
Programmen ordnas med stöd av Stockholms stad.

Varmt välkommen!

Ytterligare information:
linda.akerlund@finlandsinstitutet.se
073-647 78 79

Programmet arrangeras med stöd av Stockholms stad.