×

Kvällskurser på Finlandsinstitutet hösten 2024

Categories
Program Utbildning

Finlandsinstitutet erbjuder fysiska kvällskurser i finska för hösten 2024. Vi samlas på institutets lokaler vid Snickarbacken 2 i Stockholm.

Lokal: Björken, Finladsinstitutet, Snickarbacken 2.
Kursavgift: 2 700 kr, 12 tillfällen, 2×45 minuter.
Anmälan är bindande och kursavgiften betalas i samband med anmälan före kursstart. 

Kurser som erbjuds:
Nybörjarkurs F1 (tidigare och senare grupp)
Fortsättningskurs F2
Fortsättningskurs F3
Fortsättningskurs F4
Fortsättningskurs F5 + avancerad

Obs! Kurserna kan komma att ställas in eller slås ihop med en annan nivå om vi inte får tillräckligt med deltagare.


Nybörjarkurs i finska, F1 (tidigare grupp) – tisdagar kl. 17.45-19.15. Kursledare Ida Pasanen

Kursstart: Vecka 36, tisdag 3/9. Uppehåll vecka 44 (höstlov), sista kurstillfälle vecka 48.  

Kurs i finska för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss de enklaste grunderna i grammatiken.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020. Författare: Sonja GehringSanni Heinzmann 

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Nyborjarkurs_Finska_F1_5401

Nybörjarkurs i finska, F1 (senare grupp) – tisdagar kl. 19.30-21.00. Kursledare Ida Pasanen

Kursstart: Vecka 36, tisdag 3/9. Uppehåll vecka 44 (höstlov), sista kurstillfälle vecka 48.  

Kurs i finska för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Vi lär oss korta dialoger, bygger upp ett ordförråd och lär oss de enklaste grunderna i grammatiken.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020. Författare: Sonja GehringSanni Heinzmann 

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Nyborjarkurs_Finska_F1_senare_grupp_2352


Fortsättningskurs i finska F2 – onsdagar kl. 19.30-21.00. Kursledare Jarmo Kukka

Kursstart: v.36, onsdag 4/9. Uppehåll vecka 44 (höstlov), sista kurstillfälle vecka 48.  

En kurs för dig som kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och kan själv svara på liknande frågor. Du kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa dig.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020, Författare: Sonja GehringSanni Heinzmann 

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F2_1593


Fortsättningskurs i finska F3 – onsdagar kl. 17.45-19.15. Kursledare Jarmo Kukka

Kursstart: v.36, onsdag 4/9. Uppehåll vecka 44 (höstlov), sista kurstillfälle vecka 48.  

En kurs för dig som kan förstå enkla fraser och de vanligaste orden som har att göra med vardagliga ämnen och aktiviteter. Du kan kommunicera i enkla sammanhang som att hälsa och presentera dig samt prata om dagsaktuella händelser.  Du kan använda ett antal fraser för att beskriva din familj och andra människor, hur du lever och bor, ditt jobb/hobbyer samt länka ihop fraser på ett enkelt sätt.

Kursmaterial: Suomen mestari 1 Uudistettu – Häftad, Finska, 2020, Författare: Sonja GehringSanni Heinzmann 

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F3_2027


Fortsättningskurs i finska F4 – torsdagar kl. 18.00-19.30. Kursledare Hannele Sarviaho

Kursstart v. 36, torsdag 5/9. Sista kurstillfälle vecka 47.

En kurs för dig som förstår huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet kan möta i arbetet, skolan och på fritiden. Du kan hantera många olika situationer där finska talas. Du kan delta i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t.ex. familjen, arbete, resor). Du kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, dina drömmar, åsikter och önskemål.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari PesonenMarjut Vehkanen

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F4_9954


Fortsättningskurs i finska F5 + avancerad – måndagar kl. 17.45-19.15. Kursledare Hannele Sarviaho

Kursstart v. 36, måndag 2/9. Sista kurstillfälle vecka 47.  

Vi övar på färdigheter som du uppnått på nivån F4 eller läst minst 8 terminer eller mer finska. På kursen fokuserar vi mer på muntliga övningar och diskussioner. En kurs för dig som förstår tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet kan möta i arbetet, skolan och på fritiden. Du kan använda finska språket oavsett situationen. Du kan oförberedd ge dig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse, berör det vardagliga livet (t.ex. familjen, arbete, resor) eller är dagsaktuella. Du kan länka ihop fraser på ett mer omfattande sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, dina drömmar, åsikter och önskemål.

Kursmaterial: Finskan lättare än du tror – Häftad, Svenska, 2016. Författare: Sari PesonenMarjut Vehkanen

Anmälan och betalning: https://www.lyyti.in/Fortsattningskurs_Finska_F5__avancerad_0466


Ytterligare information om kurserna:
Anna Nummi, utbildningsansvarig
anna.nummi@finlandsinstitutet.se
tel: 073-5969368