×

Möter vi framtiden tillsammans? Samtal om Finlands och Sveriges ödesfrågor

Categories
Program Digitalt Samhälle

Tid: Måndagen 27 mars 2023 kl. 17.00–18.00
Dörrarna öppnas kl. 16.30
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Språk: svenska
Registrera dig gärna via denna länk! OBS! Samtalet sänds även digitalt:

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det fortsatt ansträngda säkerhetspolitiska läget har lett till att relationen mellan Finland och Sverige nu är närmare än kanske någonsin tidigare. Men trots våra gemensamma utmaningar och vårt utökade samarbete finns det också många olikheter i våra länders politik.

Inför det finska riksdagsvalet den 2 april ordnar vi ett samtal där vi diskuterar våra länders gemensamma och aktuella ödesfrågor. Hur ser våra respektive politiska landskap ut idag? Hur skiljer sig våra politiska processer och närmar sig Finland den svenska blockpolitiska modellen?

Vår tid präglas av många olika utmaningar, inte minst försvarspolitiskt, och det finns många vägskäl att navigera. Kommer Finland och Sverige att välja samma väg, eller går vi åt olika håll? Möter vi framtiden tillsammans? I samtalet deltar korrespondenten Pirjo Auvinen, statsvetaren Göran Djupsund, Kjell Skoglund, VD för Finsk-svenska handelskammaren samt Annika Hirvonen, ordförande för den finsk-svenska vänföreningen i Sveriges riksdag.

Varmt välkomna! 

Kontaktperson: Karin Zilliacus, programansvarig för samhällsfrågor, e-post: karin.zilliacus@finlandsinstitutet.se