×

Power Hour: Hur ökar vi acceptansen för vindkraften – färska utredningsförslag och lärdomar från Finland

Categories
Program Samhälle

Tid: Torsdagen den 11 maj
Dörrarna öppnar 16.00. Samtalet äger rum mellan 17–17.45.
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Språk: engelska
Fritt inträde. Anmälan via denna länk.
Det bjuds även på mingelmat och dryck!

Varmt välkomna på after work med Fortum och Finlandsinstitutet!
På Power Hour samlas engagerade personer en gång per kvartal för att mingla, lyssna och diskutera med de främsta experterna i samhället.

Den nordiska elanvändningen beräknas näst intill fördubblas till 2045. För att möta den snabba tillväxten behövs en utbyggnad av samtliga fossilfria kraftslag – väderberoende, planerbara och flexibla. Av de väderberoende kraftslagen är det vindkraften som har störst potential och i ett kostnadsoptimerat elsystem behöver en stor del av tillväxten komma från just vindkraft, både på land och till havs. Utbyggnadstakten av vindkraft har de senaste åren varit hög men bromsar nu in och bedöms framöver ligga på nivåer som inte är tillräckliga för att möta den ökande efterfrågan. Bristen på lokal acceptans är den främsta orsaken till den minskande utbyggnadstakten.

I panelen får du lyssna till bland andra Ulrika Liljeberg som på regeringens uppdrag har utrett hur incitamenten för vindkraft kan öka, samt Heidi Paalatie från den finska vindkraftsföreningen som berättar hur Finland arbetar med att stärka den lokala acceptansen.

I panelen deltar:

• Ulrika Liljeberg – Andre Vice Ordförande Centerpartiet och särskild utredare för incitamentsutredningen
• Heidi Paalatie – COO, Finska Vindkraftsföreningen
• Daniel Badman – VD, Svensk Vindenergi
• Peter Strannegård – Sverigechef, Fortum
Samtalet modereras av Anton Steen, chef för Public Affairs, Fortum Sverige.

Vi ser fram emot att träffa er, bredda perspektiven i dagens energidebatt och anta viktiga samhällsutmaningar tillsammans. Varmt välkommen!

Mer information:
karin.zilliacus@finlandsinstitutet.se