×

Resiliens i skolan – hur man leder en välmående skola

Categories
Program Samhälle Utbildning

Tid: Torsdag 8/12 2022 kl. 13:30–17:00
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Språk: svenska
Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt men förhandsanmälan önskas p g a servering. Anmäl dig via denna länk.
Arrangörer:  Finlandsinstitutet i samarbete med See the Good!®

Det sker mycket i vår omvärld som påverkar oss alla just nu, pandemiåren har satt sina spår och skapat stress och oro också i skolan, och detta ökar risken för psykisk ohälsa hos barn och unga.

Välmående och inlärning går hand i hand. I en skola där både elever och personal mår bra är det lättare att nå goda inlärningsresultat. Vad kan man göra för att öka välmåendet i skolan?  Vilka verktyg finns det att tillgå för att lärarna ska kunna stöda sina elever att få tillbaka sin förmåga efter att de ställts inför olika utmaningar och motgångar i sin vardag, att skapa resiliens?

Nu erbjuds rektorer, övrig skolledning och andra intresserade en möjlighet att diskutera och lära sig av fältets främsta forskare samt rektorer från såväl finska som svenska skolor hur man bygger en positiv och välmående skolorganisation, en skola där varje individs styrkor upptäcks. Lyckliga barn lär sig bäst!

Talare:

Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och MBA, Hjärnpodden
Resiliens i skolan – ett sätt att träna på att möta motgångar och öka välbefinnande. Att kunna skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centralt för att klara utmanande omständigheter.

Jouni Koponen, rektor, Kantvikin koulu, Kyrkslätt
Thriving school – Blomstrande skola. Hur man upptäcker sina elevers styrkor och stöder dem att utvecklas genom ett positivt förhållningssätt och lyhörd växelverkan.

Heikki Rusama, VD för Freeed
Digitalisering – lärarens vän eller fiende

Ingela Dahlqvist och Sara Pernolf, Bjurhovdaskolan i Västerås
Tillsammans lyckas vi!

Kaisa Vuorinen, Helsingfors universitet, sakkunnig i positiv utbildning och styrkebaserat lärande, VD för See the Good!
Hur påverkar positiv utbildning och karaktärsstyrkor elevernas välmående?

Mer detaljerat program för dagen hittar du nedan.

Varmt välkommen!