×

Sirkku Rosis utställning ”Veck” – en återhållsam underton av köttets karneval

Categories
Program Konst & design

Sirkku Rosi: Veck
Tid: 11/11–21/12/2022
Plats: Finlandsinstitutets galleri, Snickarbacken 4, Stockholm

Materialens lätthet kombineras med den veckade huden, köttet, tarmarna och kroppen i en utställning som består av Sirkku Rosis akvareller och hårskulpturer. Huden är en läckande gräns mellan människa och miljö. Vätskor cirkulerar, människan förenar sig med marken, koldioxid rör sig och ur förslitningarna växer något fram. Ur vecken träder det fram en liten buske.

Sirkku Rosi arbetar med akvareller utifrån kroppslig erfarenhet. Hon är intresserad av tillvarons uppdelning mellan allt cellulärt samt köttets kunskap. Tarmarnas slingrande krökar blir i Rosis verk kartor över trädgården medan de organ som tränger in genom huden liknas vid de av tiden gnuggade stenarna.

Sirkku Rosi (f. 1987) är utexaminerad från Aalto-universitetet 2015 och studerar för närvarande vid Konstuniversitetets bildkonstakademi. Hennes verk finns i den finska statens konstsamling samt i Tammerfors konstmuseums och Tammerfors stads samlingar.

Mer information:
Hanna Tapio, programansvarig (konst, design, litteratur),
hanna.tapio (at) finlandsinstitutet.se

Bild: Sammansättning av Sirkku Rosis verk Rokokoo / It was your dream part2 / Folding ideas.