×

Stödkonsert för Ukraina med Kyiv Soloists

Categories
Nyheter

Tid: 27 mars, kl 19.00
Plats och biljetter: Konserthuset i Stockholm
Finlandsinstitutet är en del av det europeiska nätverket av kulturorganisationer, EUNIC.

I solidaritet med Ukraina har Konserthuset Stockholm tillsammans med EUNIC Stockholm, Ukrainska institutet i Sverige samt Europeiska kommissionens representation i Sverige äran att presentera Nationella Stråkensemblen Kyiv Soloists konsert i Stockholm där intäkterna går till humanitärt stöd i Ukraina. Intäkterna från biljettförsäljningen samt de bidrag som kommer in via Radiohjälpen kommer att doneras till hjälporganisationer i Ukraina. Konserten kommer att följas av fler på olika konserthus runt om i Sverige bl.a. Uppsala, Göteborg, Vara. EUNIC Stockholm står bakom initiativet.

Nationella Stråkensemblen ”Kyiv Soloists” är förverkligandet av den dröm som den exceptionella violinisten och läraren, Bogodar Kotorovych (1941-2009) länge haft. Stråkensemblen för vidare ukrainska traditioner och består av kända musiker från hela Ukraina, de flesta vinnare av nationella och internationella tävlingar.

EUNIC Stockholm samlar kulturella institut och ambassader ackrediterade till Sverige och organisera en rad projekt som syftar till att bygga tillit och förståelse mellan Europas medborgare genom kultur. EUNIC (European Union National Institutes for Culture) är ett europeiskt nätverk av organisationer som bygger upp kulturella relationer mellan medlemsländerna och genom dialog eftersträvar tillit och hållbart fredliga förhållanden. EUNIC är samfinansierad av EU-programmet ”Kreativa Europa”.

Allt stöd uppskattas. Boka dina biljetter för stödkonserten i Stockholm via Konserthusets hemsida.

Datum: 27 mars, kl 19.00 Plats: Konserthuset Stockholm


Date: 27 March, 19:00
Venue and tickets: Konserthuset in Stockholm

In solidarity with Ukraine, Konserthuset Stockholm together with EUNIC Stockholm, the Ukrainian Institute in Sweden and the European Commission Representation in Sweden, is pleased to announce that the National Chamber Ensemble ”Kyiv Soloists” will perform in Stockholm in a concert organised to support Ukraine through humanitarian help. All revenue from ticket sales and funds raised with the help of Radiohjälpen will be donated to relief organisations in Ukraine. The concert will be followed by performances in various concert halls across Sweden such as Uppsala, Gothenburg and Vara. EUNIC Stockholm stands behind the initiative.

The National Chamber Ensemble ”Kyiv Soloists” is the realisation of a long-standing dream of outstanding Ukrainian violinist and teacher Bogodar Kotorovych (1941-2009). The orchestra upholds Ukrainian traditions and is composed of renowned musicians from all over Ukraine, most of whom are winners of national and international competitions.

EUNIC Stockholm brings together European Cultural Institutes and Embassies accredited to Sweden, and organises a series of projects aiming at building trust and understanding among European citizens through culture. EUNIC (European Union National Institutes for Culture) is a European network of organisations engaging in cultural relations from all EU Member States and striving for a dialogue in the pursuit of trust and a peaceful global order. EUNIC is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

All help is appreciated. You can book your tickets for the concert in Stockholm through Konserthuset website. Date: 27 March, 19:00 Venue: Konserthuset Stockholm