×

Webbinarium: Svensk-finskt samarbete inom civilt försvar och krisberedskap

Categories
Program Digitalt Samhälle

Tid: Onsdag 14.4 2021 kl. 16.00 – 17.15 (svensk tid)
Plats: Online (YouTube).
Språk: Svenska, engelska.
Information: Ansvarig samhällsprogram Anni Heikka, anni.heikka@finlandsinstitutet.se

I februari i år undertecknade Sveriges och Finlands inrikesministrar Mikael Damberg och Maria Ohisalo en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete på områdena krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst. Ländernas liknande utgångspunkter och utmaningar, men också ett ömsesidigt beroende, anges i avsiktsförklaringen som anledningar till fördjupning av ett redan existerande samarbete på dessa områden.

Från politiskt håll har man identifierat en mängd hot och risker som påverkar de båda ländernas säkerhet. Det är i ljuset av dessa som avsiktsförklaringen ska ses. Tanken är att länderna har större möjlighet att stå emot säkerhetshot tillsammans än var för sig, särskilt som det i ett modernt samhälle behövs beredskap för många olika typer av kriser. I det ingår också beredskap för krig.

Vad innebär då denna fördjupning av samarbetet, och hur kommer det att omsättas i praktiken? Dessa och många fler frågor kommer vi att avhandla under ett seminarium som arrangeras i samarbete mellan Finlandsinstitutet och Folk och Försvar. Medverkar gör Sveriges inrikesminister Mikael Damberg och statssekreterare Olli-Poika Parviainen vid finska Inrikesministeriet. De kommer att inleda seminariet med att ge sin syn på vad avsiktsförklaringen innebär för de två länderna.

PROGRAM

16:00 Inledning
Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet
Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

16:05 Avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige
Olli-Poika Parviainen, statssekreterare, Inrikesministeriet (Finland) – ersätter Maria Ohisalo, Finlands inrikesminister, som tyvärr fått förhinder.
Mikael Damberg, Sveriges inrikesminister

16:35 Svensk-finskt samarbete på myndighetsnivå
Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sverige
Kimmo Kohvakka, Inrikesministeriet, Finland

16:55 Kommentarer
Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan, Sverige
Mika Hyytiäinen, militärprofessor, Försvarshögskolan, Finland

17:15 Seminariet avslutas