×

Astrid Thors ny styrelseordförande för Finlandsinstitutet

Categories
Nyheter

Astrid Thors har valts till ny styrelseordförande för Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige. Hon efterträder Kari Heinistö från och med årsskiftet.

Astrid Thors är före detta riksdagsledamot (SFP), europaparlamentariker och Europa- och migrationsminister i Finland. Hon har också varit högkommissionär angående nationella minoriteter på OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, vice ordförande för Konstuniversitetets styrelse samt ordförande för stiftelsen Pro Artibus.


– Jag vill rikta mitt varma tack till Kari Heinistö för hans engagemang och framgångsrika ordförandeskap för stiftelsen. Under hans ledning har Finlandsinstitutet breddat sin verksamhet så att vi når hela Sverige och fått betydande uppgifter av de svenska myndigheterna för minoritetsuppdraget. Under de kommande åren är det viktigt att institutet kan vara den naturliga mötesplatsen för ett mångsidigt utbyte inom kultur och samhälle mellan Sverige och Finland så att kontakterna kan fördjupas och föras till nya generationer och grupper, säger Thors.

Thors har varit ledamot i Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sveriges styrelse sedan 2022. Stiftelsen driver Finlandsinstitutet som är ett av Finlands 16 kultur- och vetenskapsinstitut runt om i världen. Institutet i Stockholm har som uppdrag att sprida kännedom om Finlands kultur- och samhällsliv, främja den sverigefinländska kulturen samt den kulturella växelverkan mellan Finland och Sverige. Institutets direktör är sedan september 2023 Wivan Nygård-Fagerudd.