×

Bibliotekets digitala filmklubb för unga

Categories
Program Barn & unga Bibliotek Digitalt

Filmklubben är inhiberad på grund av få deltagare.

Tid: Följande torsdagar kl. 18: 14 september, 12 oktober, 16 november samt 14 december
Plats: digitalt
Språk: finska och svenska
Längd: 90 min per träff
Åldersrekommendation: 13-18 år
Mer information och anmälan: linda.akerlund@finlandsinstitutet.se

Se på en film på egen tid och kom med och diskutera den! Alla filmer i filmklubben finns att se på Finlandsinstitutets biblioteks filmtjänst Cineasterna. Du kan använda tjänsten om du har Finlandsinstitutets biblioteks lånekort eller är e-användare hos oss. Du kan bli e-användare genom att fylla i en ansökan på nätet eller skicka den nödvändiga informationen åt oss per e-post.

Filmerna är på finska och har svensk text. Du får prata både finska och svenska på träffarna.

Filmklubben är för högstaideelever och gymnasister.

En preliminär filmlista. Ändringar kan förekomma:
14/9 Den nakna mannen
12/10 Stupid Young Heart
16/11 Mannen utan minne
14/12 Krigets arv