×

Bibliotekets digitala filmklubb för unga

Categories
Program Barn & unga Digitalt

Se på en film på egen tid och kom med och diskutera den! Alla filmer i filmklubben finns att se på Finlandsinstitutets biblioteks filmtjänst Cineasterna. Du kan använda tjänsten om du har Finlandsinstitutets biblioteks lånekort eller är e-användare hos oss. Du kan bli e-användare genom att fylla i en ansökan på nätet eller skicka den nödvändiga informationen åt oss per e-post.

Filmerna är på finska och har svensk text. Du får prata både finska och svenska på träffarna.

Filmklubben är för högstaideelever och gymnasister.

Mer information och anmälan: linda.akerlund@finlandsinstitutet.se

En preliminär filmlista. Ändringar kan förekomma:
14/9 Den nakna mannen
12/10 Stupid Young Heart
16/11 Mannen utan minne
14/12 Krigets arv