×

Distansträffar i projektet Ordkonst på finska

Categories
Program Barn & unga Bibliotek Digitalt

Tid: Onsdag 13 september kl. 16.30 samt onsdag 15 november kl. 16
Biljetter: gratis, anmäl dig till den andra träffen (länk nedan)!
Plats: digitalt
Språk: finska
Längd: 90 min
Mer information: linda.akerlund@finlandsinstitutet.se

Finlandsinstitutets bibliotek har ett projekt, Sanataidetta suomeksi – Ordkonst på finska, där vi tar in ordkonst i modersmålsundervisningen för sverigefinska elever. Vi har publicerat två ordkonsthandledningsvideon med Pia Krutsin och Pirkko Ilmanen på institutets YouTube-kanal.

Inom projektet ordnar vi också två distansträffar för modersmålslärare och andra pedagoger, som jobbar med sverigefinska barn och unga. Distansträffarna är gratis.

Under första träffen 13/9 berättar Pia och Pirkko om ordkonst och några uppgifter, som passar sverigefinska elever i olika åldrar. Den första träffen spelas in och finns att se på institutets YouTube-kanal tills den andra träffen (länken till spellistan på YouTube hittar du ovan).

Se inspelningen av den första distansträffen här! Du kan se på inspelningen fram till andra träffen.

Under den andra träffen 15/11 har deltagarna en möjlighet att ställa frågor till Pia och Pirkko samt att dela med sig av sina erfarenheter.

Träffarna ordnas på Teams. Du anmäler dig till träffarna på Lyyti. Pia och Pirkko talar finska, men du kan ställa frågor på svenska.

Anmäl dig till den andra distansträffen 15/11 här (anmälan öppnar 28/8).

Projektet finansieras av ISOF.