×

Europeiska kulturinstituten ger sitt stöd till Ukraina

Categories
Nyheter

Finlandsinstitutet i Stockholm, tillsammans med våra institutionella partners på EUNIC, fördömer kraftigt angreppet på demokratin och suveräniteten i Ukraina. Vi står i solidaritet med det ukrainska folket och hoppas att vårt internationella institutionella nätverk kan hjälpa till att bygga strategier för kulturell dialog, i strävan för en fredlig världsordning.

??

The Finnish Cultural Institute in Stockholm, collectively with our institutional partners at EUNIC, strongly condemns the assault on democracy and sovereignty in Ukraine. We stand in solidarity with the Ukrainian people and hope our international institutional network can help build approaches for cultural dialogue in the ultimate pursuit of trust and a peaceful global order.