×

Bibliotekets färglek

Categories
Program Barn & unga

I färgleken får sinnena jobba! Barnet får måla med sin kropp med säkra färger och ni får ett fint konstverk hem på köpet! Evenemanget är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, i rummet Lönnrot

Mer information: linda.akerlund@finlandsinstitutet.se

Programmet ordnas med stöd av Stockholms stad.