×

Finlandsinstitutets bibliotek får nytt nationellt uppdrag

Categories
Nyheter

Finlandsinstitutets bibliotek blir nationellt resursbibliotek som ska erbjuda den övriga bibliotekssektorn konsultativa tjänster och andra kompetenshöjande åtgärder, enligt regeringsbeslut 17 december 2020. Beslutet ligger helt i linje med Kungliga Bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi. Liknande uppdrag får biblioteken för de övriga nationella minoriteterna, d v s Judiska biblioteket (jiddisch), Nordkalottbiblioteket (meänkieli) och samernas bibliotek (samiska), medan Kungliga biblioteket ska utreda var biblioteket för den romska minoriteten ska placeras.  Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor per år för reformen, som ska samordnas av Kungliga Biblioteket.

”Det här är ett viktigt steg framåt, för oss på Finlandsinstitutet men framför allt för den sverigefinska minoriteten som nu kommer att få ett bättre utbud av litteratur på sitt eget språk på landets bibliotek. Vi kommer framför allt att fokusera på barn och ungdom”, säger Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson.

Finlandsinstitutets bibliotek är landets enda specialbibliotek när det gäller litteratur på det största av de fem nationella minoritetsspråken. Biblioteket omfattar ca 20 000 medier och har öppet för allmänheten fyra dagar i veckan och bibliotekets bokråd sammanställer listor över nyutkommen finskspråkig litteratur för att underlätta bokinköpen för övriga bibliotek. Listorna finns också på institutets biblioteks hemsidor.

För ytterligare upplysningar, Finlandsinstitutets direktör Anders  Eriksson tel nr  +46 721 552888