×

Fortsatt finansiering för resursbiblioteken

Categories
Nyheter

De nationella resursbibliotekens verksamhet kommer att fortsätta även efter 2023. Beskedet gavs av kulturminister Parisa Liljestrand (M) när hon på onsdagen den 20 september presenterade regeringens budgetproposition. ”Resursbiblioteken för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar stärker tillgången till litteratur på de nationella minoritetsspråken. Regeringen avser att förlänga den tidsbegränsade satsningen”, står det i propositionen.

– Vi är väldigt glada över att vi får fortsätta verksamheten som ett nationellt resursbibliotek. Vi har sett att det finns ett stort behov och intresse för våra tjänster, säger Eeva Östberg, chef för Finlandsinstitutets bibliotek.

Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm har sedan 2021 varit ett nationellt resursbibliotek för det finska språket. Uppdraget från Kungliga biblioteket, KB, var från början treårigt och innebär att man bland annat ska stödja landets kommuner och folkbibliotek i arbetet med minoritetsspråket finska. Arbetet ska ha ett särskilt fokus på tillgång till litteratur för barn och unga.

Andra resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken är: Samernas bibliotek i Jokkmokk (samiska), Judiska biblioteket i Stockholm (jiddisch), Nordkalottbiblioteket i Övertorneå (meänkieli) samt biblioteken i Malmö (resursbibliotek för romani chib).