×

Digitalt seminarium 18/3: Framtidens skola

Categories
Program Digitalt Samhälle Utbildning

FRAMTIDENS SKOLA
Kompetenser för framtiden – i skolan och i samhället 
Tid: Måndag 18/3 2024 kl. 13–16.15
Plats: Digitalt, följ seminariet via denna länk

Varmt välkomna att följa det första seminariet i serien Framtidens skola, ett samarbete mellan Hanaholmen och Finlandsinstitutet, i Stockholm den 18/3 kl. 13–17. Deltagandet på plats är begränsat till inbjudna gäster, men alla intresserade är välkomna att följa seminariet digitalt.

En god utbildningsnivå är avgörande för ett fungerande samhälle, men också för den individuella resiliensen, som ger individer verktygen att kunna hantera de utmaningar vi ställs inför i ett samhälle under förändring. Under de senaste åren har skolformer i Finland och Sverige utsatts för stort yttre tryck. Politiska reformer, ökade samhällsklyftor, förändrade attityder hos elever och föräldrar samt det konstant levande digitala landskapet påverkar skolans förutsättningar i grunden. Vilka är behoven och kompetenserna för framtidens skola och utbildning? Vilka utmaningar och lösningar ser vi?


Program Framtidens skola

Observera att tiderna är angivna enligt svensk tid
Kl. 13.00 Välkomstord av Finlandsinstitutets direktör Wivan Nygård-Fagerudd

Kl. 13.05 Ministerhälsningar av ministrarna Anna-Maja Henriksson och Lotta Edholm. Hurdan skola och vilka beslut behövs för framtidens lärande?

Kl. 13.25 Key note: docent Anu Warinowski, Åbo Universitet. Vilka är de viktigaste kompetenserna för lärare och elever i framtidens skola?  

Kl. 14.00 Inlägg av tjänstemän i Finland och Sverige. Erika Stadler, departementssekreterare vid Utbildningsdepartementet och sekreterare utredningen om lärarutbildningen i Sverige och Venla Bernelius, sekreterare för grundskolans framtidsdelegation vid Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

Kl. 14.35 Paus

Kl. 15.00 Vilka är de viktigaste kompetenserna för lärare och elever i framtidens skola ur olika aktörers perspektiv och vilka är det största utmaningarna med att uppnå de identifierade kompetenserna?

Följande personer medverkar i paneldiskussioner:
15.00–15.20 Marjo Vesalainen, undervisningsråd vid Undervisnings- och Kulturministeriet i Finland/ sekreterare för det finländska Lärarutbildningsforumet. Cathrine Norberg, vice ordförande svenska Lärarutbildningskonventet.

15.20–15.40 Adam Kedert, ordförande Sveriges Lärarstudenter och Emppu Laakkonen, ordförande Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL.

15.40–16.10 Inger Damlin, ordförande Finlandssvenska lärarförbund SFL och representant för finska fackförbundet för lärare OAJ. Maria Irving, vice förbundsordförande i Sveriges Lärare

Kl. 16.15 Avslutning

Seminariet genomförs på svenska och på engelska. Publiken har möjlighet att ställa frågor digitalt via Menti.

Mer information:
Anna Nummi, utbildningsansvarig på Finlandsinstitutet
anna.nummi@finlandsinstitutet.se