×

Grymma tider – vårdarbetets sånger (2022)

Categories
Program Film Samhälle

Grymma tider – vårdarbetets sånger visas som en del av Ny Finsk Film-turnén under våren fr.o.m. den 16/3 2023. Se filmen på Zita Folkets Bio i Stockholm eller kontakta din lokala biograf för information om visningar i din kommun!

Längd: 92 min
Regi: Susanna Helke
Manus: Susanna Helke och Markku Heikkinen
Producent: Timo Korhonen
Musik: Anna-Mari Kähärä
Åldersgräns: Barntillåten
Språk: finska med svensk textning

I samband med premiären har vi släppt ett inspelat panelsamtal med bland annat filmens regissör Susanna Helke. Samtalet handlar om hur nedskärningar i äldreomsorgen bidrar till ökningen av det obetalda omsorgsarbetet. Det betalda och det obetalda omsorgsarbetet påverkar varandra, och det är fortfarande framförallt kvinnor som betalar priset. Samtalet, och mer info om det, kan du se här.

Grymma tider – vårdarbetets sånger är en dokumentärisk sångfilm färgad av mörk humor. Filmen handlar om den finska äldreomsorgens tillstånd, om vårdarbetarna och vårdtagarna samt deras anhöriga. Filmen berättar om den krisande äldreomsorgens vardag genom dokumentäriska episoder och genom sång.

Filmens centrala karaktär är närvårdaren Tiina. Hon var en av de första vårdarna som öppet berättade om problemen som finns inom vården, vilket ledde till att hon blev svartlistad både av ett privat vårdföretag och av kommunen.

Pensionärerna i Kaavi kommun är tvungna att från sidan se på när kommunens vårdenhet privatiseras. De är aktiva och kan sin sak, men det demokratiska beslutsfattandet har slunkit utom räckhåll för invånarna.

För att lösa ekvationen med den minskande offentliga finansieringen på grund av den åldrande befolkningen så tar man till digitalisering: en robot möter de äldre på äldreboendena, medan vårdarna jobbar på en distansvårdcentral.

I korsdraget mellan effektivisering, ekonomisk vinning och inbesparingar har vårdarbetets etos gått i spillror. De äldre bromsar den ekonomiska tillväxten och belastar dem som arbetar. Filmen påminner oss om vad vården av dem som inte är till någon nytta på arbetsmarknaden handlar om: ett oförstörbart människovärde. Genom sångerna upptäcker man krocken mellan kommersialiseringen av vården och vårdens etos.

Det man inte kan prata om, måste man sjunga.